Show simple item record

Radiocommunication Monitor for ISM Band at 868 MHz

dc.contributor.advisorPovalač, Alešcs
dc.contributor.authorFrecer, Petrcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:04:40Z
dc.date.available2018-10-21T17:04:40Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationFRECER, P. Radiokomunikační monitor pro ISM pásmo 868 MHz [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other52321cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11372
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem a realizací radiokomunikačního monitoru pro ISM pásmo 868 MHz. V práci je uveden popis bezlicenčních rádiových pásem dle doporučení ITU a norem ETSI. Zvláštní pozornost je věnována pásmu 863 MHz až 870 MHz. Podrobně je popsán transceiver CC1020, který tvoří základ monitoru. Postupně je představen obvodový návrh, sestavení monitoru a vytvoření firmwaru. Radiokomunikační monitor je přenosný, napájený primárně z baterií. Monitor umožňuje zobrazit spektrum signálů v pásmu 868 MHz, indikuje kmitočtovou odchylku vysílače a přijímá vysokofrekvenční signál s modulací FSK. Demodulovaná data je možné přenést do osobního počítače přes rozhraní USB.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the design and the realization of the radiocommunication monitor for the 868 MHz band. In the thesis, a description of licence-free radio bands complying ITU recommendations and ETSI standards is given. A special attention is paid to the 863 MHz - 870 MHz band. The transceiver CC1020 that forms the base for the monitor is described in detail. The circuit design, the monitor assembly and the firmware creation are presented step by step. The radiocommunication monitor is portable and battery powered. The monitor is able to display RF signals in the 868 MHz band, to indicate the frequency error of the transmitter and to receive FSK modulated signal. Demodulated data can be transferred to the personal computer via the USB.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectISM pásmocs
dc.subjecttransceiver CC1020cs
dc.subjectmikrokontrolér ATmega32Lcs
dc.subjectgrafický LCD displejcs
dc.subjectISM banden
dc.subjecttransceiver CC1020en
dc.subjectmicrocontroller ATmega32Len
dc.subjectgraphical LCD displayen
dc.titleRadiokomunikační monitor pro ISM pásmo 868 MHzcs
dc.title.alternativeRadiocommunication Monitor for ISM Band at 868 MHzen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-05cs
dcterms.modified2012-06-07-17:49:51cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid52321en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:07:19en
sync.item.modts2021.11.08 12:45:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeZamazal, Michalcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (místopředseda) doc. Ing. Martin Slanina, Ph.D. (člen) Ing. Václav Michálek, CSc. (člen) Ing. Jan Šimša, CSc. (člen) Ing. Ivo Hertl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record