Show simple item record

Proposal of Implementation of the Economic Information System for Company Astrix ltd.

dc.contributor.advisorJakubcová, Mariesk
dc.contributor.authorKosturák, Ivansk
dc.date.accessioned2019-04-03T22:36:15Z
dc.date.available2019-04-03T22:36:15Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationKOSTURÁK, I. Návrh na zavedení ekonomického informačního systému do podniku Astrix spol. s r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.cs
dc.identifier.other31385cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1140
dc.description.abstractBakalárska práca je zameraná na problematiku informačných systémov. Jej pozornosť sa zameriava na popísanie nie len poznatkov z oblasti základnej terminológie informačných systémov, definíciu predpokladov nutných pre zavedenie informačného systému do podniku, ale aj jeho implementáciu a následnou správu. Praktická časť bakalárskej práce vychádza z poznatkov časti teoretickej. Jej hlavná časť sa zameriava na posúdenie vybraných ekonomických informačných systémov z hľadiska ich výhod a nevýhod vrátane množstva vynaložených prostriedkov na jeho zafinancovanie. Po uskutočnenej analýze je súčasťou textu bakalárskej práce návrh optimálneho ekonomického informačného systém pre komplexné zaistenie bežného hospodárenia konkrétneho podniku.sk
dc.description.abstractBachelor's thesis is focused on the issue of information systems. Its attention is focused on describing not only the knowledge of the basic terminology of information systems, the definition of the necessary prerequisites for establishing an information system within the enterprise, but also its implementation and subsequent management. The practical part of bachelor thesis is based on knowledge of the theory. Its main section focuses on the economic assessment of selected information systems in terms of their advantages and disadvantages, including the amount of money for his financing. After analysis the part of the text of the bachelor thesis is the proposal of the optimal economic information system for comprehensive insurance of the normal management of individual enterprise.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEfektivitask
dc.subjectanalýzask
dc.subjectERPsk
dc.subjectSWOTsk
dc.subjectimplementáciask
dc.subjecttrhsk
dc.subjectsystémsk
dc.subjectprehľadnosťsk
dc.subjectkontrolask
dc.subjectorganizáciask
dc.subjectúsporask
dc.subjectjednoduchosť.sk
dc.subjectEfficiencyen
dc.subjectanalyzeen
dc.subjectERPen
dc.subjectSWOTen
dc.subjectimplementationen
dc.subjectmarketen
dc.subjectsystemen
dc.subjectclarityen
dc.subjectcontrolen
dc.subjectorganizationen
dc.subjectsavingsen
dc.subjectsimplicity.en
dc.titleNávrh na zavedení ekonomického informačního systému do podniku Astrix spol. s r.o.sk
dc.title.alternativeProposal of Implementation of the Economic Information System for Company Astrix ltd.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-24cs
dcterms.modified2010-06-29-13:45:42cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid31385en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:34:21en
sync.item.modts2020.03.31 21:20:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeWeirich, Pavelsk
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record