Show simple item record

Project technology of production components "Sprocket - wheel"

dc.contributor.advisorŽák, Ladislavcs
dc.contributor.authorHaluška, Ladislavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T05:08:40Z
dc.date.available2019-05-17T05:08:40Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationHALUŠKA, L. Návrh technologie výroby součásti "Řetězové kolo" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other28852cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11448
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je navržení vhodné technologie výroby pro součást řetězové kolo z materiálu 11 500, které je určeno pro malý lehký motocykl o objemu do 50 cm3 a je nyní ve stádiu prototypu. Práce je zaměřena především na technologii přesného stříhání s nátlačnou hranou, jenž také byla vybrána jako technologie výrobní. Součástí práce je potřebná literární studie, výpočtová a výkresová dokumentace a také technicko – ekonomické zhodnocení. Na závěr práce jsou uvedeny přílohy a všechny zdroje, ze kterých jsem čerpal.cs
dc.description.abstractThe main aim of this thesis is proposing of acceptable technology with manufacture for a part of chain sprocket of the material 11 500, which is designated for a small light motorcycle with a cubature at most 50 cm. It is the prototype, now. The work is specialized on a technology of precision cutting with a pressure edge, at first. This is use for a technology. The component of this work is needed the literary study, calculating and drawing documentation and technical – economic valuation. Et the end of this work, you can see all attachments and all sources, which I used for this work.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŘetězové kolocs
dc.subjectpřesné stříhánícs
dc.subjectnátlačná hranacs
dc.subjectChain sprocketen
dc.subjectprecision cuttingen
dc.subjectpressure edgeen
dc.titleNávrh technologie výroby součásti "Řetězové kolo"cs
dc.title.alternativeProject technology of production components "Sprocket - wheel"en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-22cs
dcterms.modified2010-08-31-10:45:13cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid28852en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:00:12en
sync.item.modts2020.03.31 06:30:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeRumíšek, Pavelcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Radko Samek, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Jan Leimberger, CSc. (člen) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s výsledky diplomové práce. Student odpověděl na otázky oponenta. Otázky komise: 1. Jaký je napjatostní stav pod střižnou hranou? 2. Je možné, aby házivost byla 0,194? 3. V jakém stavu bude daný materiál plechu? 4. Proč jsou voleny sloupky s kuličkovým vedením? 5. Musí se vystřižená součást ještě dodatečně obrábět?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record