Show simple item record

Optimation of manufacturing technology of high value castings

dc.contributor.advisorHoráček, Milancs
dc.contributor.authorŠmíd, Dušancs
dc.date.accessioned2019-05-17T05:09:32Z
dc.date.available2019-05-17T05:09:32Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationŠMÍD, D. Optimalizace technologie vybraných náročných odlitků ze slitin Al [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.cs
dc.identifier.other20051cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11473
dc.description.abstractCílem práce je vybrat vhodný polymerem plněný vosk pro slévárnu přesného lití Fimes a.s. Existuje několik světových výrobců vosků. V této práce je výběr prováděn z několika vosků renomovaných evropských výrobců. Vosky jsou vyzkoušeny na zkušebním voskovém modelu, jsou změřeny rozměry jak mod-elů, tak odlitků. Vhodnost vosků, jejich technologické vlastnosti, rozměrová analýza, ekonomická kalkulace, jsou prostředky pouţité pro získání dostateč-ných podkladů pro výběr vhodného vosku pro slévárnu Fimes a.s.cs
dc.description.abstractThe main target of this thesis is to choose the suitable hard filled wax for the invest-ment casting foundry Fimes a.s. There are several suppliers of these waxes in the World and in this work waxes of the most reputable suppliers from Europe have been investigated. During these tests there were mainly technological properties of the waxes and also dimensions of both wax patterns and also the final castings measu-red. Suitability of the tested waxes, their technological characteristics, analysis of di-mensions and finally basic economical calculations have been then used in this the-sis as a tool for the recommendation for the most suitable wax for the Fimes foundry.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPřesné litícs
dc.subjecttechnologie vytavitelného modelucs
dc.subjectslévárenské voskycs
dc.subjecttvrdý voskcs
dc.subjectvstřikolisycs
dc.subjectvoskové modelycs
dc.subjectodlitekcs
dc.subjectskořepinacs
dc.subjectMPIcs
dc.subjectShell-O-Maticcs
dc.subjectBlaysoncs
dc.subjectRemetcs
dc.subjectRomontacs
dc.subjectFimescs
dc.subjectoptimalizace výroby Al odlitkůcs
dc.subjectInvestment castingen
dc.subjectlost waxen
dc.subjectinvestment casting waxesen
dc.subjecthard-filled waxen
dc.subjectinjectorsen
dc.subjectwax patternsen
dc.subjectcastingen
dc.subjectshellen
dc.subjectMPIen
dc.subjectShell-O-Maticen
dc.subjectBlaysonen
dc.subjectRemeten
dc.subjectRomontaen
dc.subjectFimesen
dc.subjectoptimalization of Al castings productionen
dc.titleOptimalizace technologie vybraných náročných odlitků ze slitin Alcs
dc.title.alternativeOptimation of manufacturing technology of high value castingsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-24cs
dcterms.modified2009-07-15-11:45:19cs
thesis.disciplineSlévárenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid20051en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:17:05en
sync.item.modts2020.03.30 22:37:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVašťák, Patrikcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. František Havlíček, CSc. (předseda) prof. Ing. Iva Nová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jaroslav Čech, CSc. (člen) prof. Ing. Milan Horáček, CSc. (člen) prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc. (člen) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (člen) Ing. Jaroslav Chrást, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record