Show simple item record

Genetic Algorithms

dc.contributor.advisorHonzík, Petrcs
dc.contributor.authorMiček, Davidcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:58:03Z
dc.date.available2018-10-21T16:58:03Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationMIČEK, D. Genetické algoritmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other21506cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11483
dc.description.abstractObsahem práce je seznámení se s problematikou genetických algoritmů. V práci je rozebrána teorie složitosti úloh a na ni navazující teoretické základy genetických algoritmů. Následuje podrobné rozebrání tří řešených úloh - úloha obchodního cestujícího, problém baťohu a vývoj herního algoritmu pro hru piškvorky pomocí evolučních algoritmů. Důraz byl kladen na herní algoritmus pro piškvorky. Výsledky prvních dvou úloh byly srovnány s gradientními optimalizačními metodami. V případě piškvorek proběhlo testování srovnáním s algoritmy dostupnými na internetu.cs
dc.description.abstractThis thesis presents description of Genetic algorithm. The description begins with theory of complexity and following basic theory of genetic algorithm. Next part explains the principle of all three tasks – travelling salesman problem, knapsack problem and evolution of algorithm for five-in-a-row. The main focus was on developing the algorithm for five-in-a-row. The results were tested with other similar algorithms from internet. In case of travelling salesman problem and knapsack problem, the results were compared with gradient optimization methods.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGenetické algoritmycs
dc.subjectteorie složitostics
dc.subjectNP-úplné úlohycs
dc.subjectúloha obchodního cestujícíhocs
dc.subjectERX algoritmuscs
dc.subjectproblém baťohucs
dc.subjectvývoj algoritmu pro piškvorkycs
dc.subjectGenetic algorithmen
dc.subjectTheory of complexityen
dc.subjectNP-complete problemsen
dc.subjectTravelling salesman problemen
dc.subjectERX algorithmen
dc.subjectKnapsack problemen
dc.subjectdevelope of five-in-a-row algorithmen
dc.titleGenetické algoritmycs
dc.title.alternativeGenetic Algorithmsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-09cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:24cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid21506en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 14:01:52en
sync.item.modts2021.11.08 13:09:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereePohl, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Stanislav Ďaďo, DrSc. (předseda) prof. Ing. František Šolc, CSc. (místopředseda) Ing. Marie Havlíková, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Honzík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil diplomovou práci a úspěšně zodpověděl položené dotazy.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record