Show simple item record

Wireless sensor network

dc.contributor.advisorMišurec, Jiřícs
dc.contributor.authorHruška, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:39:20Z
dc.date.available2018-10-21T17:39:20Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationHRUŠKA, M. Bezdrátová senzorová síť [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other21521cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11536
dc.description.abstractBezdrátové senzorové sítě (WSN) se skládají z kombinace několika výkonných zařízení (označovaných jako „base stations“ nebo „sink“, dále základna) a velkého počtu (1000 - 1000000) levných zařízení (označovaných jako „nodes“, dále uzly) s extrémně omezenou výpočetní sílou, pamětí a energií. Jednotlivé uzly jsou vybaveny snímačem okolního prostředí. Data zaznamenaná snímači jsou lokálně předzpracována a poté zasílána základně k dalšímu zpracování. Využití WSN je očekáváno v široké škále oblastí. Cílem práce je rozebrat možnosti realizace bezdrátového přenosu digitalizovaných údajů ze senzorů. Práce zahrnuje a srovnává: Wi – Fi, WiMAX, ZigBee, GPRS, rádiovou síť a IrDA. Navrhne se bezdrátová síť pro sběr dat z čidel domácí čističky odpadních vod na území malé vesnické aglomerace s přenosem dat do centrálního dispečinku. Navrhne se několik alternativ a porovnají se jejich vlastnosti a možnosti.cs
dc.description.abstractWireless sensor network (WSN) consist of a mesh of a several powerful devices (denoted as base stations or sink) and a high number (1000 - 1000000) of a low-cost devices (denoted as nodes or motes), which are severely constrained in processing power, memory and energy. The nodes are equipped with an environment sensor. Events recorded by the sensor nodes are locally aggregated and then forwarded to a base station for further processing. WSNs are expected to be in wide use for a multitude of different scenarios. Project target is to analyse possibility of wireless transfer of digitalised data from sensors. Work contains and compares: Wi-Fi, , WiMAX, ZigBee, GPRS, radio net and IrDA. The work will design a wirelless network with data collection from sewerage plant sensors in small rural agglomeration and transfer data to the central dispatching. The work will suggest several options and compare their advantages and disadvantages.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbezdrátová senzorová síťcs
dc.subjectWi – Fics
dc.subjectWiMAXcs
dc.subjectZigBeecs
dc.subjectGPRScs
dc.subjectrádiová síťcs
dc.subjectIrDAcs
dc.subjectwireless sensor networksen
dc.subjectWi – Fien
dc.subjectWiMAXen
dc.subjectZigBeeen
dc.subjectGPRSen
dc.subjectradio neten
dc.subjectIrDAen
dc.titleBezdrátová senzorová síťcs
dc.title.alternativeWireless sensor networken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-16cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:07cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid21521en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:00:12en
sync.item.modts2021.11.12 14:10:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBurda, Karelcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (předseda) prof. Ing. Andrej Lúč, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) Ing. Martin Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Martin Sýkora (člen) doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (člen) Ing. Mojmír Jelínek (člen)cs
but.defenceNa s. 40 vylučujete použití technologie IrDA. Uveďte jaký je typický dosah této technologie a dále uveďte s jakou technologií jste si ji spletl. Uveďte a zdůvodněte použitý postup návrhu sítě. Dále vysvětlete proč v návrhu uvažujete také technologii Wi-Fi a popište jak budete řešit případnou spolupráci technologií ZigBee a Wi-Fi. Byla nějaká zařízení propojena pomocí Wi-Fi? Jak se vyjádříte k oponentské výtce ohledně plagiátorství?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record