Show simple item record

Firm culture as a way to canvassing customers

dc.contributor.advisorMráček, Pavelcs
dc.contributor.authorDaněček, Lukášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:22:00Z
dc.date.available2018-10-21T17:22:00Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationDANĚČEK, L. Firemní kultura jako cesta ke získání zákazníka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.cs
dc.identifier.other15370cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11556
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problémy souvisejícími s firemní kulturou, zvýšením pracovní motivace zaměstnanců a prosazování společnosti na trhu. První část tvoří teoretický rámec práce. Definuje a popisuje jevy související s firemní kulturou, motivací a trhem. Praktická část pak na základě zjištěných informací navrhuje optimální kroky vedoucí k odstranění nedostatků v prosazování vybrané společnosti na trhu a zefektivnění motivace jejích zaměstnanců.cs
dc.description.abstractThis Bachelor thesis focused on problems connected with the firm culture, improving of work motivation and company in the market. The first part is theoretical. It defines and describes features associated with the firm culture, motivation and market. The practical part, based on found information, proposes optimal steps leading to clear off defects in supporting of chosen company in the market and to makes motivation of its employees more effective.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTrhcs
dc.subjectfiremní kulturacs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectMarketen
dc.subjectfirm cultureen
dc.subjectmotivationen
dc.titleFiremní kultura jako cesta ke získání zákazníkacs
dc.title.alternativeFirm culture as a way to canvassing customersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-17cs
dcterms.modified2008-06-21-11:45:01cs
thesis.disciplineDaňové poradenstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid15370en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 13:06:08en
sync.item.modts2020.03.30 12:49:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSádlík, Liborcs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeJUDr. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (místopředseda) JUDr. Naděžda Vrbková (člen) Mgr. Jiří Pospíšil (člen) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record