Show simple item record

Quality of Service Assurance introduction in Wireless Network

dc.contributor.advisorHošek, Jiřícs
dc.contributor.authorBranč, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:21:00Z
dc.date.available2019-05-17T14:21:00Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationBRANČ, M. Realizace zajištění kvality služeb v bezdrátové síti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other21574cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11637
dc.description.abstractTato bakalářská práce podává kompletní přehled o bezdrátových sítích 802.11. Popisuje základní standardy a jejich doplňky. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly. Dvě teoretické a dvě praktické. Teoretická část obsahuje ucelený přehled o všech standardech, historii bezdrátových sítí a technologii. Dále je zde rozebrána podpora kvality služeb v bezdrátových sítích a podrobněji standard 802.11e. V praktické části je popsána konfigurace sítě, na které probíhalo měření. Poslední částí je již implementace podpory pro kvalitu služeb, měření programem IxChariot, vyhodnocování výsledků a rozdílů v provozu při zapnuté a vypnuté podpoře pro kvalitu služeb.cs
dc.description.abstractThis bachelor´s thesis gives a complete overview of wireless networks 802.11.It describes the basic standards and their drafts. This thesis is divided into four chapters (sections), from which two are theoretical and two practical. The theoretical part contains a comprehensive overview of all standards, the history of wireless networks and technology. Further the support of quality of service in wireless networks is here analysed and in more detail standard 802.11e. In the practical part there is the network configuration described, at which the measurement was taken. The last part is already the implementation of support for quality of service, programme IxChariot measurement, evaluation of the results and differences between network traffic with and without support for quality of service.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKvalita služebcs
dc.subjectbezdrátové sítěcs
dc.subjectWi-fics
dc.subject802.11ecs
dc.subjectWLANcs
dc.subjectQoScs
dc.subjectQuality of Serviceen
dc.subjectwireless networksen
dc.subjectWi-fien
dc.subject802.11een
dc.subjectWLANen
dc.subjectQoSen
dc.titleRealizace zajištění kvality služeb v bezdrátové sítics
dc.title.alternativeQuality of Service Assurance introduction in Wireless Networken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-17cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:07cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid21574en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:04:55en
sync.item.modts2020.03.31 05:53:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeRůčka, Lukášcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (předseda) prof. Ing. Andrej Lúč, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (člen) Ing. Martin Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Martin Sýkora (člen) doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceNa architektuře vytvořené bezdrátové sítě vysvětlete mezi kterými prvky, a v jakých směrech, bylo využíváno QoS, které jste nakonec nakonfiguroval? Jak se toto zajištění QoS liší oproti standardu 802.11e, který měl být původně použit? Rozdíl mezi DSSS a OFDM?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record