Show simple item record

Analysis of data transfer security issues at particular OSI model layers

dc.contributor.advisorSobotka, Jiřísk
dc.contributor.authorKňazovický, Pavelsk
dc.date.accessioned2019-04-03T22:49:18Z
dc.date.available2019-04-03T22:49:18Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationKŇAZOVICKÝ, P. Analýza zabezpečení přenosu dat na různých vrstvách referenčního modelu OSI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other21585cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11695
dc.description.abstractTáto práca sa zaoberá analýzou protokolov zaisťujúcich zabezpečený prenos dát. V prvej časti je stručne popísaný referenčný model ISO/OSI. Druhá časť je zameraná na samotné zabezpečené protokoly na jednotlivých vrstvách ISO/OSI modelu, z ktorých je v tretej časti podrobne analyzovaný protokol SSL/TLS. Posledná časť sa venuje často používaným útokom v oblasti počítačových sietí a ich služieb, kde je uvedená aj základná prevencia proti nim.sk
dc.description.abstractThe aim of this Bachelor's thesis is the analysis of secured data transfer protocols. The very first part is dedicated to the short description of the reference model ISO/OSI. The second one is focused to the secured protocols at particular layers of ISO/OSI model, of which SSL/TLS protocol is closely analysed in the third part. The last part is about often used attacks in the area of computer networks and their services and the basic protection against them is also mentioned.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectanalýzask
dc.subjectprotokolsk
dc.subjectOSI modelsk
dc.subjectSSLsk
dc.subjectTLSsk
dc.subjectsieťové útokysk
dc.subjectkryptografiask
dc.subjectkryptoanalýzask
dc.subjectprevenciask
dc.subjectanalysisen
dc.subjectprotocolen
dc.subjectOSI modelen
dc.subjectSSLen
dc.subjectTLSen
dc.subjectnetwork attacksen
dc.subjectcryptographyen
dc.subjectcryptoanalysisen
dc.subjectpreventionen
dc.titleAnalýza zabezpečení přenosu dat na různých vrstvách referenčního modelu OSIsk
dc.title.alternativeAnalysis of data transfer security issues at particular OSI model layersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-16cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:03cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid21585en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:07:50en
sync.item.modts2020.03.31 19:22:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeRůčka, Lukášsk
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Karel Němec, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Kovář, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Pelka (člen)cs
but.defenceJe dána maticová šifra. Maticová šifra využívá pro šifrování matice K a pro dešifrování dešifrovací matice K^-1, která je inverzní k matici K (matice K a K^-1 jsou rozdílné a tudíž systém využívá dva klíče). Výpočet inverzní matice K^-1 z původní matice K, je relativně rychlý a i pro rozsáhlé matice. Je takováto maticová šifra symetrický a nebo asimetrycký kryptosystém? Vysvětlete proč.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record