Show simple item record

Determination of caseins in cow milk

dc.contributor.advisorVespalcová, Milenacs
dc.contributor.authorGejdošová, Luciecs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:13:57Z
dc.date.available2009-06-12cs
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationGEJDOŠOVÁ, L. Stanovení kaseinových frakcí v kravském mléce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other2502cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11739
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vypracováním analytické metody pro stanovení kaseinů v kravském mléce. Jako separační metoda byla použita kapilární elektroforéza (CE). Vyvinutý postup byl ověřen na reálných vzorcích. Teoretická část diplomové práce podává základní informace o kaseinech. Jsou popsány jejich chemické a fyzikální vlastnosti, struktura, způsob výroby, využití v potravinářství a nepotravinářské (technické) uplatnění. Dále jsou zde uvedeny některé nutriční faktory, jejichž aplikace ve výživě skotu ovlivňuje skladbu mléka, zejména pak koncentraci mléčných bílkovin. Literární rešerše obsahuje i přehled metod CE pro stanovení kaseinů. Praktická část uvádí použitý separační systém, postup izolace kaseinů z mléčné matrice a obsah kaseinů v jednotlivých stanovovaných vzorcích mléka. Separace mléčných kaseinů probíhaly v nepokryté křemenné kapiláře s vnitřním průměrem 50 um a celkovou délkou 96 cm (efektivní délka 71 cm). Jako základní elektrolyt byl použit 10 mM fosfátový pufr o pH 2,5. Kaseiny byly z mléka získány isoelektrickým vysrážením (pH 4,6) po přidání 10% kyseliny octové. Izolovaný produkt byl zbaven tuku propráním v acetonu a vysušen. Výtěžek celkového kaseinu byl nejvyšší u bio mléka (27,04 g/l) a nejnižší v odtučněném trvanlivém mléce (22,04 g/l). Tato diplomová práce vznikla na základě spolupráce mezi Ústavem chemie potravin a biotechnologií Fakulty chemické, Vysokého učení technického v Brně a Výzkumným ústavem pro chov skotu, s.r.o., Oddělení fyziologie výživy zvířat, v Pohořelicích.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is dealing with design of analytical method for determination of caseins in cow‘s milk. Capillary electrophoresis was used as separative method. The developed procedure was verified on real samples. Theoretical part gives basic information about caseins. Their chemical and physical properties, structure, way of manufacturing, usage in food industry and non-food applications are described. There are further some nutritional factors mentioned, whose application in cattle nutrition can affect milk composition, especially milk protein concentration. Literary part contains summary of capillary electrophoresis methods used for casein determination. Experimental part describes used separative system, procedure of casein isolation from milk and casein content in individual milk samples. Separation of milk caseins was performed in an untreated fused-silica capillary with dimensions of 50 um i.d. x 96 cm total length (71 cm effective length). Phosphate buffer (10 mM, pH 2,5) served as the background electrolyte. Casein from milk was obtained by isoelectric precipitation at pH 4,6 after adding 10% acetic acid. Product was washed with acetone to remove fat and dried. Total casein yield was the highest in bio-milk (27,04 g/l), the lowest in skim long-life milk (22,04 g/l). The diploma thesis has arisen on the basis of cooperation of Institute of Food Science and Biotechnology, Faculty of Chemistry, Brno University of Technology and Research Institute for Cattle Breeding, Ltd., Department of Animal Nutrition Physiology in Pohořelice.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectsložení kravského mlékacs
dc.subjectvýživa dojniccs
dc.subjectstanovení mléčných kaseinůcs
dc.subjectkapilární zónová elektroforézacs
dc.subjectbovine milk compositionen
dc.subjectdairy cow nutritionen
dc.subjectmilk casein determinationen
dc.subjectcapillary zone electrophoresisen
dc.titleStanovení kaseinových frakcí v kravském mlécecs
dc.title.alternativeDetermination of caseins in cow milken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-12cs
dcterms.modified2008-09-13-10:45:03cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid2502en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:24:56en
sync.item.modts2019.05.18 23:21:13en
dc.contributor.refereeZemanová, Janacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record