Show simple item record

Aroma active compounds of several kinds of chocolate

dc.contributor.advisorVítová, Evacs
dc.contributor.authorGlouzarová, Markétacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:13:57Z
dc.date.available2011-06-12cs
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationGLOUZAROVÁ, M. Aromaticky aktivní látky různých druhů čokolády [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other2459cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11818
dc.description.abstractTato diplomová práce se věnuje problematice těkavých aromaticky aktivních látek v čokoládě, které přímo souvisejí se vznikem čokoládového aroma. Organoleptické vlastnosti čokolády (především aroma a chuť) totiž oceňuje spotřebitel při konzumaci nejvíce. V této práci byly testovány čtyři druhy hořkých čokolád: Figaro Sladká Vášeň 70 % kakaa, Figaro hořká, Figaro na vaření a KAUMY kakaová poleva na vaření. Pro jejich analýzu byla zvolena metoda SPME (vlákno CAR/PDMS 85µm) ve spojení s plynovou chromatografií. Mikroextrakce tuhou fází (SPME) je jednoduchá, citlivá, reprodukovatelná, rychlá a levná metoda stanovení klíčových aromatických sloučenin nacházejících se v kakau a čokoládových produktech. Metodou SPME-GC bylo identifikováno a kvantifikováno celkem 56 aromatických sloučenin: 14 kyselin, 9 aldehydů, 8 ketonů, 17 alkoholů, 7 esterů a 1 dusíkatá látka. Při posuzování čokolády spotřebitelem je nejdůležitější její chuť a vůně. Měla by být aromatická, příjemná, po použitých surovinách. Při senzorickém hodnocení byly sledovány jednotlivé organoleptické vlastnosti (vzhled, barva, chuť, vůně a konzistence) a hodnoceny podle pětibodové stupnice a dále byl vytvořen intenzitní profil chuti a vůně vzorků. Hodnotiteli byli studenti a zaměstnanci chemické fakulty VUT. Ve všech vzorcích čokolád byl nalezen vysoký obsah alkoholů (methanol, ethanol, propanol, butan-2,3-diol) a také mastných kyselin, tyto sloučeniny jsou zřejmě velmi důležitou složkou čokoládového aroma. Některé detekované aromatické sloučeniny nepřispívají k typickému čokoládovému aroma pozitivně. Nepříjemná vůně těchto sloučenin často ovlivňuje i celkovou chutnost čokolády, což bylo dokázáno i při senzorickém hodnocení.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on the problem of volatile aroma active compounds in chocolate, directly connected with the formation of chocolate aroma. Organoleptic properties of chocolate (aroma and taste) are the most important for evaluating by consumers. In this work four types of plain chocolate: Figaro Sweet Passion 70 % cacao, Figaro plain chocolate, Figaro for cooking and KAUMY chocolate glaze were tested. SPME method (fiber CAR/PDMS 85µm) in conjunction with gas chromatography was chosen for their analysis. Solid phase micro-extraction (SPME) is simple, sensitive, reproducible, rapid and low-cost method for evaluation of key odorant compounds found in cocoa and chocolate products. Using SPME-GC method total 56 aromatic compounds: 14 acids, 9 aldehydes, 8 ketones, 17 alcohols, 7 esters and 1 nitrogen compound were identified and quantified. Taste and aroma are the most important for evaluating of chocolate by consumer. Taste and aroma should be aromatic, pleasant and after used raw material. The single organoleptic properties (appearance, colour, taste, aroma and texture) were observed by sensory analysis using scale and also aroma and taste profiles of samples were created. The assessors were students and staffs faculty of chemistry BUT. The high content of alcohols (methanol, ethanol, propanol, butan-2,3-diol) and fatty acids was found in all types of chocolate , these compounds are probably important components of chocolate aroma. Some detected aromatic compounds doesn´t contribute positively to typical chocolate aroma. Unpleasant odour of these compounds often influences total flavour of chocolate, which was also proved by sensory evaluating.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectčokoládacs
dc.subjectaromacs
dc.subjectSPMEcs
dc.subjectGCcs
dc.subjectchocolateen
dc.subjectaromaen
dc.subjectSPMEen
dc.subjectGCen
dc.titleAromaticky aktivní látky různých druhů čokoládycs
dc.title.alternativeAroma active compounds of several kinds of chocolateen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-12cs
dcterms.modified2008-10-07-09:33:11cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid2459en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:24:57en
sync.item.modts2019.05.19 05:59:10en
dc.contributor.refereeVespalcová, Milenacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record