Show simple item record

Noise map in GIS

dc.contributor.advisorRozman, Jiřícs
dc.contributor.authorAwadová, Thurayacs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:47:59Z
dc.date.available2018-10-21T20:47:59Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationAWADOVÁ, T. Hluková mapa v GIS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other51827cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11921
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je vytvoření hlukové mapy v geografickém informačním systému. Nejprve se seznámíme s fyzikálními vlastnostmi zvuku a se základy z oblasti prostorové, fyziologické a atmosférické akustiky. Poté se budeme zabývat hlukem a jeho možnými vlivy na zdraví člověka. Podstatnou část této práce tvoří oblast metodiky měření hluku v městských aglomeracích a problematiky tvorby hlukových map. Na základě teoretických poznatků bude vhodně zvolena metodika měření hluku ve zvolené oblasti. Hluková mapa bude vytvořena v rámci geografického informačního systému ArcView 9.2 firmy ARCDATA, s. r. o. Výsledná hluková mapa bude porovnána s platnými hygienickými limity. Za účelem srovnání bude diplomová práce doplněna o vyhodnocení hlukové mapy v softwaru CadnaA, který je využíván při profesionálním zpracovávání hlukových studií.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to create a noise map in a geographic information system. First of all, physical features of sound and the basics concerning the spatial, physiological and atmospheric acoustics domain will be introduced. Furthermore, we will analyse noise and its possible influence on the health of people. Substantial part of this thesis will be devoted to the methodology of noise measurement in urban agglomerations and to the issue of creating noise maps. The methodology of noise measurement in a particular area will be determined on the basis of the theoretical background. Geographic information system ArcView 9.2 from the ARCDATA firm (Ltd.) will be used for creating the noise map. The final noise map will be compared to the current hygienic limits. For comparison reasons an analysis of noise map using software CadnaA, which is used in professional analysis of noise studies, will be included in this thesis too.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzvukcs
dc.subjecthlukcs
dc.subjecthluková mapacs
dc.subjectArcViewcs
dc.subjectCadnaAcs
dc.subjectsounden
dc.subjectnoiseen
dc.subjectnoise mapen
dc.subjectArcViewen
dc.subjectCadnaAen
dc.titleHluková mapa v GIScs
dc.title.alternativeNoise map in GISen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-06cs
dcterms.modified2012-06-07-19:14:36cs
thesis.disciplineBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid51827en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:46:42en
sync.item.modts2020.03.31 17:29:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeČížek, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (místopředseda) prof. Pharm.Dr. Petr Babula, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc. (člen) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Kolářová položila otázku: co se dá dělat při porušení hygienických limit hluku, jak se dá tato situace legislatívně řešit? Prof. Provazník položil otázku: kolik bodů je potřeba změřit pro SW vytvářející hlukové mapy? Doc. Kolářová položila otázku: modeluje sa v SW aj geografický terén? Studentka obhájila diplomovou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record