Show simple item record

Production of sealing strips for aerating system

dc.contributor.advisorPodaný, Kamilcs
dc.contributor.authorBrdečková, Zuzanacs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:19:04Z
dc.date.available2018-10-21T21:19:04Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationBRDEČKOVÁ, Z. Výroba těsnící lišty k provzdušňovacímu systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other50335cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11991
dc.description.abstractCílem práce je výroba těsnící lišty k provzdušňovacímu systému. Lišta bude vyráběna technologií stříhání a ohýbání z korozivzdorné oceli 17 240 o tloušťce 1 mm. Velikost série je 22 000 kusů za rok. Na základě získaných informací o současném stavu těsnící lišty byl navrhnut nový, efektivnější a pro výrobu produktivnější tvar. Následně byla provedena literární studie. Na základě výpočtů byl pro výrobu zvolen hydraulický lis CUPS 25 D. Těsnící lišta bude vyráběna na nově navrhnutém střižném a ohybovém nástroji. V práci je provedeno technicko-ekonomické hodnocení, které porovnává současnou technologii výroby s nově navrženou technologií. Součástí bakalářské práce je výkresová dokumentace těsnící lišty, střižného a ohybového nástroje.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is the production of sealing strips for aerating system. The strip is made by technology of production - cutting and bending of stainless steel 17 240 with a thickness of 1 mm. Lot size is 22,000 units per year. Based on the information on the state seal was designed a new, more efficient and more productive shape for the production. Then, it was done the literary study. On the basis of calculations was chosen the hydraulic press CUPS 25 D for the production. The sealing strip will be manufactured on the newly designed cutting and bending tools. The work is carried out with a techno-economic evaluation that compares the current production technology with the newly proposed technology. The work contains drawings of sealing strip, shear and bending tools.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectstříhánícs
dc.subjectstřižníkcs
dc.subjectstřižnicecs
dc.subjectohýbánícs
dc.subjectlisování tvarucs
dc.subjectcuttingen
dc.subjectpiercing punchen
dc.subjectpiercing dieen
dc.subjectbendingen
dc.subjectforming pressworken
dc.titleVýroba těsnící lišty k provzdušňovacímu systémucs
dc.title.alternativeProduction of sealing strips for aerating systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-20cs
dcterms.modified2012-06-25-14:17:55cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid50335en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:11:49en
sync.item.modts2021.11.10 13:17:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeLidmila, Zdeněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) prof. Ing. Radko Samek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka odprezentovala svou bakalářskou práci. Studentka odpověděla na otázky zadané oponentem. K dané práci byly kladeny následující otázky: 1. Vysvětlení tahové zkoušku uváděné v práci. 2. Co znamená u tahové zkoušky označení Rp0,2? 3. Za jakých podmínek platí Hookův zákon? 4. Co znamená označení "Tau s" u stříhání? 5. Jak byla docílena optimalizace tvaru nástroje?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record