Show simple item record

Upgrade of testing workplace for solar cells

dc.contributor.advisorVaněk, Jiřícs
dc.contributor.authorŘezníček, Martincs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:11:07Z
dc.date.available2019-04-03T22:11:07Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationŘEZNÍČEK, M. Inovace měřicího pracoviště pro měření solárních článků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other21696cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12259
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na inovaci měřícího pracoviště pro měření solárních článků. V první polovině práce je představena obecná problematika solární energie a možné využití ve světové energetice, pojednání o vzniku fotovoltaického jevu, výrobě solárních článků a jejich následných parametrech. Dále se v textu autor zabývá příčinami vzniku defektů u solárních článků a nejdůležitější vady také zobrazuje. Pro odhalování defektů jsou známy detekční metody PV článků, které jsou v textu obecně popsány. Druhá polovina textu obsahuje podrobný popis metody a pracoviště LBIC jak na VUT Brno, tak i v Solartec s.r.o. Nejdůležitější částí druhé poloviny je návrh a popis inovovaného pracoviště jak z hardwarové tak i softwarové oblasti. Je rozebrána nejenom funkce, ale i popis uživatelského prostředí a následně uvedeny výsledky získané z původního a inovovaného pracoviště. Na závěr je shrnuta celá činnost na diplomové práci, popsány a zhodnoceny dosažené výsledky a naznačen směr, kam by se mohl další vývoj pracoviště LBIC na VUT Brno ubírat.cs
dc.description.abstractThe master‘s thesis is focused on the modification of measurement workplace for solar cells. In the first part of the thesis are introduced general problems of the solar energy and possible use in the international power supply, the details about the photovoltaic effect, processing of solar cells and their subsequent parameters. More further in the text the autor is concerned with causes of solar cells defects formation and representation of the most important defects. For defects detection are known the detection methods of solar cells, which are generally described in the text. The second part of the thesis includes detailed description of the LBIC method and workplace both the VUT Brno, and in Solartec, Ltd. The most important point of this part is project and description of innovated workplace from hardware and software realization. There is out of print the function and the description of the user interface and subsequently there are mentioned results gained from original and innovated workplace. In the conclusion are summarized whole activities of the master’s thesis, described and evaluated achieved results and outlined the direction, where would the other development of the LBIC workplace on VUT Brno be proceeding.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSolární energiecs
dc.subjectdefekty solárních článkůcs
dc.subjectdetekční metodycs
dc.subjectLBICcs
dc.subjecthardwarová a softwarová inovace.cs
dc.subjectSolar energyen
dc.subjectsolar cell defecten
dc.subjectdetection metods of solar cellen
dc.subjectLBICen
dc.subjecthardware and software inovation.en
dc.titleInovace měřicího pracoviště pro měření solárních článkůcs
dc.title.alternativeUpgrade of testing workplace for solar cellsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-09cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:27cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid21696en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 19:09:47en
sync.item.modts2021.11.12 18:01:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKřivík, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Ivan Rampl, CSc. (předseda) doc. Ing. Martin Medvecký, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Anna Přibilová, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Káňa (člen) doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (člen)cs
but.defenceCo v dané práci znamená pojem zrychlení?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record