Show simple item record

Gas sensors, their construction and testing

dc.contributor.advisorPytlíček, Zdeněkcs
dc.contributor.authorZbožínek, Štěpáncs
dc.date.accessioned2014-12-19T09:43:40Z
dc.date.available2014-12-19T09:43:40Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationZBOŽÍNEK, Š. Senzory plynů, jejich konstrukce a testování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other40916cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1243
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce se zabývá senzory plynů, jejich konstrukcí a metodami testování. V úvodní části je stručně popsána problematika detekce plynů. Jsou zde uvedeny běžné principy, konstrukce, příklady možných aplikací a požadavky, které by měly senzory plynů splňovat. Podrobněji jsou popsány vodivostní senzory plynů. . Hlavním zaměřením práce je návrh programového vybavení určeného k ovládání předložené směšovací stanice pro charakterizaci vodivostních senzorů plynů. Pro ověření funkce navrženého programu bylo provedeno i několik zkušebních měření se senzory s aktivní vrstvou SnO2 určených pro detekci kyslíku. V závěru je na základě shromážděných teoretických poznatků a naměřených dat diskutována přesnost měření a limity využitelnosti stanice.cs
dc.description.abstractThe presented bachelor´s thesis deals with gas sensors, their construction and methods of testing. First part shortly describes the problems of gas detection. There are introduced common principles, constructions, examples of possible applications and requirements, which should be complied with gas sensors. In more detail, there are described conductivity gas sensors. Main purpose of the work is draft software equipment determined for compiled mixing station. For check correct function of the program was also done several measurements with gas sensors containing active layer SnO2 created for oxygen detection. In conclusion, there is on the base of collected theoretical pieces of knowledge and measured information discussed accuracy of measurement, and limits of usability station.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSenzory plynůcs
dc.subjecttlustovrstvý senzorcs
dc.subjectparametry senzorůcs
dc.subjectkalibracecs
dc.subjectsměšovací stanicecs
dc.subjectLabViewcs
dc.subjectdetekce.cs
dc.subjectGas sensorsen
dc.subjectthick-film sensoren
dc.subjectsensor parametersen
dc.subjectcalibrationen
dc.subjectmixing stationen
dc.subjectLabViewen
dc.subjectdetection.en
dc.titleSenzory plynů, jejich konstrukce a testovánícs
dc.title.alternativeGas sensors, their construction and testingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-14cs
dcterms.extent3.59 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2011-07-15-10:45:51cs
thesis.disciplineMikroelektronika a technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid40916en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:57:26en
sync.item.modts2021.11.12 13:34:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereePrášek, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. (místopředseda) Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špinka (člen)cs
but.defenceStudent během prezentace seznámil komisi s řešeím své bakalářské práce. Otázky oponenta: 1. Jaká by byla celková teoretická chyba měření, pokud byste uvažoval i s chybou koncentrací vstupních plynů. 2. Jaké úpravy stanice by bylo vhodné ještě provést, aby bylo možné detekovat koncentrace kyslíku v oblasti pod jednotkami ppm? Student reagoval připraveně na otázky oponenta, popsal možnosti úpravy a popsal problematiku plynového hospodářství. V další rozpravě bylo probráno ovládání škrtících ventilů.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record