Show simple item record

Searching repetitive DNA in nucleotide sequences

dc.contributor.advisorKubicová, Vladimíracs
dc.contributor.authorMoskovská, Kateřinacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:52:58Z
dc.date.available2019-04-03T22:52:58Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationMOSKOVSKÁ, K. Vyhledáváni repetitivní DNA z nukleotidových sekvencí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other51785cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12448
dc.description.abstractV této práci je rozebrána problematika repetitivních DNA a algoritmů pro vyhledávání tandemových repetic. Tandemové repetice hrají důležitou roli v biologickém průmyslu. Slouží jako genetické markery pro tvoření genetických map, profilů DNA pro určování otcovství a ve forenzní oblasti. Dalším důvodem pro jejich vyhledávání je, že mají za následek několik závažných onemocnění člověka. Algoritmy pro jejich vyhledávání jsou proto předmětem mnoha studií. Algoritmy dělíme do dvou hlavních skupin – algoritmy porovnávající řetězce DNA a algoritmy založené na zpracování numericky reprezentované DNA. Úkolem této bakalářské práce je vybrat si zástupce z každé skupiny, navrhnout jejich realizaci a tu poté také předvést v programovém prostředí Matlab. Výsledkem práce by mělo být porovnání obou programů na základě vybraných kritérií s pomocí několika sekvencí. Těchto několik vybraných sekvencí budou mít za úkol tyto programy zpracovat a výsledky z těchto zpracování budou mezi sebou porovnány.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with problem of repetitive DNA and algorithms for searching tandem repeats. Tandem repeats are important for biological industry. They are used as gene marker for creating genetic maps, profiles of DNA for paternity testing and in forensic sphere. Tandem repeats wreak several sever humen illness and it is another reason for their searching. Therefore are algorithms for searching of tandem repeats objects of many studies. We can divided algorithms to two main groups – algorithms based on string matching and algorithms based on digital signal processing. Task of this bachelor thesis is choose one member of each group and propose their implementation and than implement them in program Matlab. Result of this thesis should be comparison both programs. This comparison pass off on the basis of chosen criterion and several sequences. Both program transform these sequences and than can be programs compare.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrozptýlené repeticecs
dc.subjecttandemové repeticecs
dc.subjectmikrosatelitycs
dc.subjectexpanze trinukleotidůcs
dc.subjectalgoritmuscs
dc.subjectnumerická reprezentacecs
dc.subjectFourierova transformacecs
dc.subjectplovoucí oknocs
dc.subjectspektrogramcs
dc.subjectporovnávání řetězcůcs
dc.subjectinterspred repeatsen
dc.subjecttandem repeatsen
dc.subjectmicrosatelitesen
dc.subjectexpansion of the trinucleotide repeatsen
dc.subjectalgorithmen
dc.subjectnumerical representationen
dc.subjectFourier transformen
dc.subjectsliding windowen
dc.subjectspectrogramen
dc.subjectstring matchingen
dc.titleVyhledáváni repetitivní DNA z nukleotidových sekvencícs
dc.title.alternativeSearching repetitive DNA in nucleotide sequencesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-13cs
dcterms.modified2012-06-18-09:24:45cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid51785en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.17 14:22:32en
sync.item.modts2019.05.18 11:22:25en
dc.contributor.refereeProvazník, Ivocs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record