Show simple item record

Design of phosphate fertilizer mixer

dc.contributor.advisorPellant, Karelen
dc.contributor.authorAdamčík, Martinen
dc.date.accessioned2018-10-21T20:26:18Z
dc.date.available2018-10-21T20:26:18Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationADAMČÍK, M. Návrh mixéru pro výrobu fosfátových hnojiv [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other49128cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12744
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá návrhom mixéru pre výrobu fosfátových hnojív s ohľadom na zadané požiadavky. Práca samotná je rozdelená do niekoľkých častí, kde prvá formuluje ciele riešenia. Základné otázky konkrétneho priemyslu sú odpovedané s akcentom na premenné, ktoré priamo ovplyvňujú kvalitu mixovania. Ďalšia časť práce prezentuje ideový návrh so sadou výpočtov, ktoré podporujú požadovaný výkon a mechanický dizajn mixéru. Hriadeľ je kontrolovaný analytickým výpočtom a metódou FEM, vyúsťujúc do zhodných záverov. Navrhnutý dizajn mixéru je prezentovaný 3D modelmi jeho súčastí, ktoré boli vytvorené v prostredí Autodesk Inventor. Práca obsahuje taktiež 2D dokumentáciu.en
dc.description.abstractThe thesis deals with phosphate fertilizer mixer design with respect to the assigned requirements. The thesis itself is divided into several sections, where the first one formulates objectives of the solution. Fundamental questions of the particular industry are answered with the accent to the variables, which affect quality of the mixing process. Next part presents idea solution with the set of calculations supporting both required throughput and mechanical design. Shaft is verified by both analytical and FEM method, resulting into similar output. Proposed mixer design is presented by the 3D models of its components, which were created by Autodesk Inventor software. The thesis includes also 2D documentation.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNávrh lopatkového mixéruen
dc.subjectfosfátové hnojiváen
dc.subjectAutodesk Inventoren
dc.subjectFEMen
dc.subjectPaddle mixer designcs
dc.subjectphosphate fertilizercs
dc.subjectAutodesk Inventorcs
dc.subjectFEMcs
dc.titleNávrh mixéru pro výrobu fosfátových hnojiven
dc.title.alternativeDesign of phosphate fertilizer mixercs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-12cs
dcterms.modified2012-06-25-09:29:09cs
thesis.disciplineMechatronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid49128en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:53:14en
sync.item.modts2020.03.31 16:11:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSvěrák, Tomášen
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Skalický, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen) Ing. Bohumil Král, CSc. (člen) doc. RNDr. Vladimír Opluštil (člen) doc. Ing. Peter Kriššák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent v prezentaci představil diplomovou práci. Po přečtení posudků vedoucího diplomové práce a oponenta diplomové práce odpověděl na jednu otázku položenou oponentem. Jeho odpověd komise hodnotila jako uspokojivě zodpovězenou. Dále student odpovídal na otázky týkající se jeho diplomové práce položené jednotlivými členy komise. Komise jeho vystoupení hodnotila jako zdařilé s velice dobrým podkladem pro teoretické studie v dané oblasti. Celé vystoupení hodnotila komise jako dobré a hodnotila jeho vystoupení stupněm C.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record