Show simple item record

Proposal of Special Database of Hazardous Chemical Substances for IRS

dc.contributor.advisorMika, Otakar Jiřícs
dc.contributor.authorVostrý, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:15:51Z
dc.date.available2019-11-27T20:15:51Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationVOSTRÝ, J. Návrh speciální databáze nebezpečných chemických látek pro potřeby IZS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other2750cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12834
dc.description.abstractVytvoření návrhu speciální databáze nebezpečných chemických látek pro potřeby integrovaného záchranného systému České republiky. Základní vlastnosti nebezpečných chemických látek. Integrovaný záchranný systém a jeho složky, Stručný přehled vybraných databází nebezpečných chemických látek českých a zahraničních. Navržená struktura, obsah a rozsah možné společné databáze nebezpečných chemických látek na základě potřeb a požadavku jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a možnosti využití.cs
dc.description.abstractCreating the proposition of the specific database of the hazardous chemical substances for the necessity the integrated rescue system of the Czech Republic. The basic properties of the hazardous chemical substances. The integrated rescue system and its components. The brief view of the selected databases from CR and abroad concerning the hazardous chemical substances. The proposed structure, content and range of the possible communal database of the hazardous chemical substances on the basis of the necessities and the requirements the particular components of the integrated rescue system and possibilities of the utilization.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNebezpečné chemické látkycs
dc.subjectbezpečnostní listcs
dc.subjecthaváriecs
dc.subjectmimořádná událostcs
dc.subjectintegrovaný záchranný systémcs
dc.subjectdatabázecs
dc.subjectHazardous Chemical Substancesen
dc.subjectThe Security Note (list)en
dc.subjectThe Breakdownen
dc.subjectThe Emergencyen
dc.subjectThe Integrated Rescue Systemen
dc.subjectThe Databaseen
dc.titleNávrh speciální databáze nebezpečných chemických látek pro potřeby IZScs
dc.title.alternativeProposal of Special Database of Hazardous Chemical Substances for IRSen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-09cs
dcterms.modified2008-09-13-10:45:04cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid2750en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:06:32en
sync.item.modts2020.05.22 12:49:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeMašek, Ivancs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (člen) doc. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (člen) prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant prezentoval výsledky své diplomové práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta diplomové práce , student se vyjádřil k připomínkám a dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie ochrany životního prostředícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record