Show simple item record

Microbial pesticide degradation in water works sand filters

dc.contributor.advisorČáslavský, Josefen
dc.contributor.authorVáclavková, Šárkaen
dc.date.accessioned2020-05-22T11:06:33Z
dc.date.available2020-05-22T11:06:33Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationVÁCLAVKOVÁ, Š. Microbial pesticide degradation in water works sand filters [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. .cs
dc.identifier.other2754cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12838
dc.description.abstractPráce bude zaměřena na studium bakteriální degradace MCPP a BAM a na hledání vhodných bakteriálních kmenů.en
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on the study of bacterial degradation of MCPP and BAM and on the finding of suitable bacterial strains.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMineralizationcs
dc.subjectbiodegradationcs
dc.subjectpesticidecs
dc.subjectmetabolitecs
dc.subjectgroundwatercs
dc.subjectmecoprop (MCPP)cs
dc.subjectdichlobenilcs
dc.subject2cs
dc.subject6–dichlorobenzamide (BAM)cs
dc.subjectisolationcs
dc.subjectMineralizaceen
dc.subjectbiodegradaceen
dc.subjectpesticiden
dc.subjectmetaboliten
dc.subjectpodzemní vodaen
dc.subjectmecoprop (MCPP)en
dc.subjectdichlobenilen
dc.subject2en
dc.subject6–dichlorobenzamid (BAM)en
dc.subjectizolaceen
dc.titleMicrobial pesticide degradation in water works sand filtersen
dc.title.alternativeMicrobial pesticide degradation in water works sand filterscs
dc.typeTextcs
dcterms.modified2009-03-19-10:45:01cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid2754en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:06:33en
sync.item.modts2020.05.22 12:09:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeMárová, Ivanaen
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (člen) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomantka prezentovala výsledky své diplomové práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta diplomové práce, studentka se vyjádřila k připomínkám a dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie ochrany životního prostředícs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record