Show simple item record

Low Temperature Fuel Cells H2-O2 with Anionic and Bipolar Membrane

dc.contributor.advisorSedlaříková, Mariecs
dc.contributor.authorBarath, Petercs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:02:28Z
dc.date.available2019-06-14T11:02:28Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationBARATH, P. Palivové články H2-O2 s anexovou a bipolární membránou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other16666cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12861
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá výzkumem katalyzátorů a iontoměničových membrán pro palivové články H2 – O2, Jsou v ní popsány základní principy reakcí, termodynamické aspekty a kinetická kriteria v palivových článcích typu PEM. Jako membrány a pojiva v membránových palivových článcích se dosud téměř výhradně používají velmi drahé iontoměniče na bázi fluorovaných polymerních sulfokyselin, zpravidla známých pod obchodním jménem NAFION což jsou látky velice nákladné. K tomu přistupuje i silně korozivní charakter těchto iontoměničů, jež podmiňuje výhradní použití katalyzátorů na bázi platinových kovů. To činí membránové palivové články zcela neschopné konkurence například s motory s vnitřním spalováním, a to navzdory všem ekologickým výhodám tohoto zdroje elektrické energie. Proto je snaha nahradit tyto materiály takovým souborem látek, které budou jednak výrazně levnější a jednak budou umožňovat použití méně nákladných kovů jakožto katalyzátorů. Předmětem disertační práce je výzkum a vývoj látek pro kompozitní elektrodové materiály na bazi NiOx,Ni-Pd a Raneyův nikl, vhodné jako katalyzátory a iontoměničové membrány alkalického a bipolarního typu pro palivové články.cs
dc.description.abstractThe doctoral thesis deals with investigation of the catalysts and ionexchanege membranes for fuel cells H2-O2. The work contains the basic principles of chemical reactions, thermodynamic aspects and kinetic properties in PEM fuel cells.Ion-exchagers based on fluorinated polymer sulfonic acids known as NAFION are used in most cases. These compounds are very expensive. Also a strong corrosive attribute requires platinum as a catalysator. These facts make the membrane fuel cells fully non-competetive with e.g. internal combustion engine in spite of all ecological advantages of this electrical power source. The subject of doctoral thesis is research and development of compounds for the composite electrode materials base on NiOx, Ni-Pd and Raney Ni suitable as catalysts a nd alkaline or bipolar ionexchange membranes for electrochemical fuel cells.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpalivové článkycs
dc.subjectiontoměničové membránycs
dc.subjectkatalyzátorycs
dc.subjectstruktura MEAcs
dc.subjectuhlíkové materiálycs
dc.subjectfuel cellsen
dc.subjectionexchange membraneen
dc.subjectcatalystsen
dc.subjectMEA structureen
dc.subjectcarbon materialsen
dc.titlePalivové články H2-O2 s anexovou a bipolární membránoucs
dc.title.alternativeLow Temperature Fuel Cells H2-O2 with Anionic and Bipolar Membraneen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-12-18cs
dcterms.modified2008-12-19-08:36:58cs
thesis.disciplineMikroelektronika a technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid16666en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 10:16:02en
sync.item.modts2020.04.01 02:06:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Vondrák, DrSc. (člen) prof. Ing. Jaromír Kadlec, CSc. (člen) doc. Ing. Jan Maschke, CSc. (člen) doc. RNDr. Marie Studničková, CSc. (člen) Ing. Martin Míka, Ph.D. (člen) Prof. Ing. Karel Bartušek, Drsc. - oponent (člen) Doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc. - oponentka (člen) doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record