Show simple item record

Machanical testing of solder joints

dc.contributor.advisorSzendiuch, Ivansk
dc.contributor.authorDrab, Tomášsk
dc.date.accessioned2019-05-17T02:23:35Z
dc.date.available2019-05-17T02:23:35Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationDRAB, T. Mechanické testování pájených spojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other54803cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12874
dc.description.abstractPráca obsahuje teoretické spracovanie elektrotechnickej výroby pre bezolovnaté spájkovanie pretavením. Obsahuje popis procesov prebiehajúcich v procese spájkovania. Zahŕňa spôsoby aplikácie spájkovacej pasty a princípy osadzovania súčiastok, ako aj proces samotného spájkovania pretavením. Práca vymenúva možnosti testovania pevnosti spájkovaného spoja zo zreteľom na odolnosť voči mechanickým vibráciám. Popisuje návrh metodiky a prípravu na testovanie pevnosti spájkovaného spoja mechanickými vibráciami. Porovnáva vplyv vibrácií na typy súčiastok a použité spájkovacie zliatiny.sk
dc.description.abstractThe project contains theoretical research of electrotechnical manufacture for lead-free reflow soldering. It contains characterization of soldering processes. Includes variations of solder paste printing, principles of part placing and also reflow soldering process. The project appoints possibilities of testing solder joints strength, mainly focused on mechanical vibrations. It describes a design and preparation of solder joint strength test methods by mechanical vibrations. It compares influence of vibrations on part types and solder alloys.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbezolovnatá spájkask
dc.subjectspájkovanie pretavenímsk
dc.subjectspájkovaný spojsk
dc.subjectelektronická zostavask
dc.subjectpevnosť v strihusk
dc.subjectpevnosť v ťahusk
dc.subjectmechanické vibráciesk
dc.subjectLead-free solderen
dc.subjectreflow solderingen
dc.subjectsolder jointen
dc.subjectelectronic assemblyen
dc.subjectshear strengthen
dc.subjectpull strengthen
dc.subjectmechanical vibrationsen
dc.titleMechanické testování pájených spojůsk
dc.title.alternativeMachanical testing of solder jointsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-05cs
dcterms.modified2012-06-07-18:07:29cs
thesis.disciplineMikroelektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid54803en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:59:51en
sync.item.modts2020.03.31 06:58:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠandera, Josefsk
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. František Urban, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc. (člen) doc. Ing. Josef Šandera, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi s cíly a řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta a členů komise u obhajoby. Položené otázky: Co znamená jednotka psi? Uveďte kresbu testovacího plošného spoje a vysvětlete použité propojení. Lokalizujete jednotlivé spoje nebo nějaké celky? Jakým způsobem jste měřil rezonanční kmitočet? Jak vypadalo vyhodnocení? Jaký byl rezonanční kmitočet použitého akcelerometru? Co ovlivňuje rezonanční kmitočet z fyzikálního hlediska? Popište postup simulace prováděné v programu ANSYS. Jaké jste zadával parametry simulace (materiálové konstanty)?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record