Show simple item record

Rheology of hyaluronane solutions

dc.contributor.advisorPekař, Miloslaven
dc.contributor.authorHlisnikovská, Kristýnaen
dc.date.accessioned2019-11-27T20:15:58Z
dc.date.available2019-11-27T20:15:58Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationHLISNIKOVSKÁ, K. Reologie roztoků hyaluronanů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other2704cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12884
dc.description.abstractPředmětem tohoto studia bylo prozkoumat reologické chování vodných roztoků vysokomolekulárního hyaluronanu. Byl studován vliv zvyšující se koncentrace biopolymeru v roztoku, která se pohybovala v rozmezí od 1 do 3 hmotnostních procent, a také vliv vzrůstající iontové síly rozpouštědla, způsobené přídavkem chloridu sodného, na viskoelasticitu a stabilitu těchto roztoků. Pro obsáhlejší popis viskoelasických vlastností roztoků byla použita, vedle běžných oscilačních měření, také metoda ceepových testů, ze které bylo možno určit důležité veličity, jako je procentuální poměr viskozní a elastické složky vzorku, rovnovážná poddajnost, viskozita při nulovém smykovém napětí a retardační čas. Ty byly následně porovnávány s výstupy z jiných typů měření, jako jsou právě oscilační a tokové křivky, nebo nesly dopňující informace důležité pro detailnější popis viskoelastických vlastností těchto roztoků. Ke studiu stability vzorků během namáhání pak byla použita metoda peak-hold, která ukázala na velmi dobou mechanickou i časovou odolnost roztoků hyaluronanu a naznačila hranice, za kterými už dochází k trvalému poškození struktury a degradaci řetězců hyaluronanu a je s němi proto potřeba při manipulaci s roztoky tohoto biopolymeru pro jejich další použití v aplikacích počítat.en
dc.description.abstractThe objective of this work was to investigate the rheological behaviour of the highmolecular hyaluronan solutions. The influence of increasing biopolymer concentration within the range from 1 to 3% wt and the influence of ionic strength, caused by the addition of NaCl into the solvent, on viscoelasticity and stability of the samples have been studied. For further description of viscoelastic characteristics of the solutions, besides common oscillation measurements, we have also used the creep test method, from which we obtained other important characteristics, such as percentual ratio of viscous and elastic portions of the sample, equillibrium compliance, zero shear viscosity and retardation time. They were compared with the results from the other types of measurements, such as oscillation and flow curves measurements. The creep measurements results contain also some complementary information, important for more detailed description of viscoelastic properties of these solutions. For the study of the sample stability during constant mechanical strain we have used the peak-hold method. These measurements proved very good mechanical and time resistance of the HA solutions and specified the limits, beyond which we observed permanent damage of the structure and degradation of the hyaluronan chains, and which have to be taken that into account when manipulating with solutions of this biopolymer.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthyaluronanen
dc.subjecttoken
dc.subjectoscilaceen
dc.subjectcreep&recoveryen
dc.subjectpeak-holden
dc.subjecthyaluronancs
dc.subjectflowcs
dc.subjectoscillationscs
dc.subjectcreep&recoverycs
dc.subjectpeak-holdcs
dc.titleReologie roztoků hyaluronanůen
dc.title.alternativeRheology of hyaluronane solutionscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-09cs
dcterms.modified2008-09-13-10:45:02cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid2704en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:06:35en
sync.item.modts2020.05.22 12:18:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeSoukupová, Lenkaen
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. Ing. Michal Čeppan, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Marie Kaplanová, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Kovařík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Václav Prchal, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila členy komise s obsahem své diplomové práce. Po přečtení posudků vedoucího a oponenta odpověděla na dotazy: prof. Kaplanová - připomínka k terminologii doc. Veselý - princip měření viskozit; kolísání hodnot viskozity na čase (obr. 5.13) prof. Kaplanová - jaké typy modelů látek byly využitycs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSpotřební chemiecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record