Show simple item record

Identification of yeasts genus Saccharomyces from leaves, grapes and must of grape-vine.

dc.contributor.advisorVránová, Danacs
dc.contributor.authorŠkodová, Annacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:13:59Z
dc.date.available2011-06-09cs
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationŠKODOVÁ, A. Identifikace kvasinek rodu Saccharomyces z listů, bobulí a moštu révy vinné [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other2723cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12942
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá identifikací kvasinek rodu Saccharomyces z listů, bobulí a moštu bílého vína použitím metody PCR-RFLP. Je zde popsáno získávání čistých kultur kvasinek, izolace DNA, amplifikace charakteristických úseků DNA metodou PCR, štěpení těchto úseků restrikčními endonukleázami a detekce výsledných fragmentů zónovou elektroforézou. Určení mikroorganismů a jejich zařazení do systému nám umožňují právě délky fragmentů a počty štěpných míst, které jsou charakteristické pro každý druh. V teoretické části této práci jsou uvedeny základní informace o kvasinkovitých mikroorganismech a metodách molekulární biologie sloužících k jejich identifikaci. Část práce je věnována zpracování hroznů vinné révy a výrobě bílého vína.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is concerned about the PCR-RFLP method for identification of yeasts genus Saccharomyces from leaves, grapes and must of white wine. The thesis describes an obtaining of pure cultures of yeasts, isolation DNA and amplification of specific segments of DNA using PCR method. Splitting of this segments by restriction endonukleases and a detection of final fragments by zone electrophoresis are mentioned too. Length of fragments and numbers of restriction fragments, which are characteristic of every species, enable a determination of microorganisms and their inclusion into the system. The basic informations on yeasts and molecular methods for their identification are named in the theoretical part of the thesis. The main part of the thesis deals with the processing of grapes of grape-wine and the manufacturing of white wine.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectkvasinkycs
dc.subjectSaccharomycescs
dc.subjectidentifikacecs
dc.subjectPCR-RFLPcs
dc.subjectyeastsen
dc.subjectSaccharomycesen
dc.subjectidentificationen
dc.subjectPCR-RFLPen
dc.titleIdentifikace kvasinek rodu Saccharomyces z listů, bobulí a moštu révy vinnécs
dc.title.alternativeIdentification of yeasts genus Saccharomyces from leaves, grapes and must of grape-vine.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-09cs
dcterms.modified2008-09-13-10:45:03cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid2723en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:08:13en
sync.item.modts2021.11.22 22:32:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeŠtros, Michalcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Michal Voldřich, CSc. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: doc. Voldřich: Mají testované kvasinky nějaký technologický význam při výrobě vína?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record