Show simple item record

Analysis of influence of grindig parameters on the surface integrity with a view to residual stresses

dc.contributor.advisorCsölle Putzová, Ildikócs
dc.contributor.authorDömény, Tiborcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:28:32Z
dc.date.available2018-10-21T20:28:32Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationDÖMÉNY, T. Analýza vlivu parametrů procesu broušení na integritu obrobené plochy se zaměřením na zbytková napětí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.cs
dc.identifier.other19775cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12975
dc.description.abstractBroušení je často zařazen jako poslední operace ve výrobním postupu, přičemž jeho úkolem je zajistit požadovanou integritu obrobené plochy. Vznik zbytkových napětí po broušení značně ovlivňuje únavové vlastnosti povrchu obrobku a jeho odolnost proti opotřebení. Ve většině případů nelze přesně a definovat jejich rozložení pod povrchem. S cílem co nejpřesnější predikce průběhu zbytkových napětí se mnoho odborníků zaměřuje na analytické a numerické modelování procesu broušení a jeho vlivů. Práce se zabývá analýzou vzniku zbytkových napětí a jejich ovlivnění parametry broušení.cs
dc.description.abstractSince grinding is often the last process of a manufactured part, caution has to be taken in order to ensure the integrity of the surface. The role of grinding induced residual stresses can be important in fatigue or wear resistance. In most cases we cannot evaluate accurately and easily their distribution. On this purpose, many scientists are working on the modeling of grinding and its effects on a many points. The main aim of this work is to analyse of residual stresses influenced by grinding parameters.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbroušenícs
dc.subjectintegrita povrchucs
dc.subjectzbytková napětícs
dc.subjectgrindingen
dc.subjectsurface integrityen
dc.subjectresidual stressesen
dc.titleAnalýza vlivu parametrů procesu broušení na integritu obrobené plochy se zaměřením na zbytková napětícs
dc.title.alternativeAnalysis of influence of grindig parameters on the surface integrity with a view to residual stressesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-22cs
dcterms.modified2009-07-15-11:45:23cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid19775en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:48:56en
sync.item.modts2020.03.31 15:06:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSedlák, Josefcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Alexander Janáč, CSc. (člen) doc. Dr. Ing. Josef Brychta (člen) doc. Ing. Oto Barborák, CSc. (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: Otázky oponenta: 1. Jaký vliv mají zbytková napětí na povrchovou vrstvu obráběné součásti? Která napětí mají obecně příznivější účinky tlaková, nebo tahová a proč? 2. Uveďte další možné způsoby odstraňování zbytkových napětí. 3. Jakým způsobem byla získána data pro experimentální vyhodnocení zkoušek a jakým způsobem byla měřena. 4. Jaký je hlavní účel použítí řezných a chladících kapalin při procesu broušení. 5. Popište rozdíl mezi statickým a dynamickým vyvažováním brusných kotoučů. Otázky členů komise: 1. Pasivační účinek chladící kapaliny. 2. Materiál zkušebního vzorku jeho tepelné zpracování a vlastnosti. 3. Vysvětlete "podélné broušení".cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record