Show simple item record

Cooler for heat pump inverter

dc.contributor.advisorHejčík, Jiřícs
dc.contributor.authorTrepka, Petrcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:42:06Z
dc.date.available2015-06-21cs
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationTREPKA, P. Chladič frekvenčního měniče tepelného čerpadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other50546cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13118
dc.description.abstractDiplomová práce v úvodní části popisuje teorii tepelných čerpadel, popisuje princip jejich funkce včetně používaných komponent čerpadel. Dále práce obsahuje popis vnitřní jednotky tepelného čerpadla VZDUCH-VODA, jejíž součásti je i frekvenční měnič. Elektronika frekvenčního měniče produkuje ztrátové teplo, které je třeba odvádět chladičem. Nejobsáhlejší část práce proto pojednává o výpočtovém modelu přenosu tepla v chladiči. Výstupem je operační mapa všech pracovních bodů čerpadla s kontrolou účinnosti chlazení frekvenčního měniče. V závěru jsou naznačeny úpravy návrhu konstrukce chladiče.cs
dc.description.abstractThesis in the introductory section describes the theory of heat pumps, the principle of their functions, including components used in pumps. The thesis includes a description of the air-water heat pump indoor unit, which also includes a frequency converter. Electronic frequency converter produces waste heat that must be cooled. The most extensive part of the work therefore deals with the computational model of heat transfer in the exchanger. The output is a map of all heat pump operating points with checking cooling efficiency of the inverter. In the final part are recommended modifications of the cooler design.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectTepelné čerpadlocs
dc.subjecttepelný výměníkcs
dc.subjectfrekvenční měničcs
dc.subjectHeat pumpen
dc.subjectheat exchangeren
dc.subjectinverter.en
dc.titleChladič frekvenčního měniče tepelného čerpadlacs
dc.title.alternativeCooler for heat pump inverteren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-21cs
dcterms.modified2012-06-25-15:16:27cs
thesis.disciplineTechnika prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid50546en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:53:16en
sync.item.modts2020.03.31 13:42:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKonečný, Tomášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Eva Janotková, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. (místopředseda) prof. Ing. František Kavička, CSc. (člen) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) Ing. Stanislav Patočka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceZodpovězeny dotazy oponenta DP. doc. Kratochvíl vznesl dotaz na funkci oběhu tepelného čerpadla s přídavným vstřikem páry (EVI). prof. Jícha vznesl dotaz na dosahovanou hodnotu Reynoldsova čísla. prof. Pavelek položil dotaz ke vzorci 2.1, definující topný faktor. prof. Kavička se ptal na literární zdroj pro použité kriteriální rovnice. Vznesen dotaz na praktické využití výsledků optimalizace. prof. Jícha vznesl dotaz: Proč je vv sestaveném výpočtovém modelu uvažována okrajová podmínka adiabatické stěny mezi výpočtovými elementy?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record