Show simple item record

Proposal of Information System for the Business Company

dc.contributor.advisorVidecká, Zdeňkacs
dc.contributor.authorPohl, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:20:59Z
dc.date.available2019-05-17T07:20:59Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationPOHL, J. Návrh informačního systému pro obchodní společnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.cs
dc.identifier.other12139cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13170
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává o implementaci informačního systému do obchodní společnosti. V první části práce jsou přiblíženy základní údaje společnosti a její historie. Následuje mapa procesů s detailním popisem všech hlavních a podpůrných procesů. V další části práce jsou vypracovány hlavní ekonomické analýzy společnosti a zhodnocen stávající software. Navazuje teoretická část práce, která seznamuje se současnými trendy podnikových informačních systémů a objasňuje hlavní pojmy problematiky. V předposlední části práce, návrhové části, jsou definovány strategické cíle společnosti a navrhnuty nové mapy procesů optimalizované pro navrhovaný IS (informační systém). V závěrečné části práce je pomocí stanovených kritérií vybírán co nejvhodnější komerční IS a zmíněn přínos implementace spolu s ekonomickým zhodnocením implementace.cs
dc.description.abstractThe bachelor´s thesis deals with implementation of information system in business organization. Its first part is dedicated firstly to description of chosen company with its basic data and history and secondly to presenting the company’s process map while illustrating all of the main and supporting processes’ details. Next two chapters are engaged in analysing the economic situation of the company and its software availability. Following chapter presents the theory of information systems with its current trends and explains the very important terms in the field. After defining the strategic goals of the company, there are new process maps designed as optimal for the company and for the proposed information system. A suitable commercial information system is being searched and chosen according to the set criteria in the last chapter. Lastly the benefits of executed implementation are analysed and growth of effectiveness is measured.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectERPcs
dc.subjectCRMcs
dc.subjectIScs
dc.subjectinformační systémycs
dc.subjectmapa procesůcs
dc.subjectplánovánícs
dc.subjectERPen
dc.subjectCRMen
dc.subjectISen
dc.subjectinformation systemsen
dc.subjectprocess mapen
dc.subjectplanningen
dc.titleNávrh informačního systému pro obchodní společnostcs
dc.title.alternativeProposal of Information System for the Business Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-20cs
dcterms.modified2008-06-24-11:45:04cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid12139en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:01:07en
sync.item.modts2021.11.12 10:53:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKadlec, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (předseda) prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record