Show simple item record

Iron and its compounds

dc.contributor.advisorPilátová, Ivanacs
dc.contributor.authorKrpoun, Karelcs
dc.date.accessioned2019-11-17T19:53:57Z
dc.date.available2019-11-17T19:53:57Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationKRPOUN, K. Železo a jeho sloučeniny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other2691cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13194
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na možnosti přípravy vybraných sloučenin železa. V teoretické části jsou podrobně popsány chemické a fyzikální vlastnosti síranu železitého, dodekahydrátu síranu amonno-železitého, oxidu železitého, hydroxidu železitého a tris(oxaláto)železitanu draselného. Z výsledků experimentální části je navržen optimální postup přípravy navazující řady tří sloučenin železa.cs
dc.description.abstractThe focus of the bachelor’s thesis are possibilities of synthesis of selected compounds of the iron. In theoretic part there are closely described chemical and physical properties of ferric sulfate, ammonium ferric sulfate dodecahydrate, ferric oxide, ferric hydroxide and potassium ferric oxalate. The optimal procedure of preparation of tree follow-up compounds of the iron is devised from the result of experimental section.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAnorganická chemie Železo Sloučeniny železacs
dc.subjectInorganic chemistry Ferrum Compounds of ferrumen
dc.titleŽelezo a jeho sloučeninycs
dc.title.alternativeIron and its compoundsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-23cs
dcterms.modified2008-06-30-10:45:04cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid2691en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:54:55en
sync.item.modts2020.05.22 13:09:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKábelová, Boženacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. RNDr. Zdirad Žák, M.Sc., CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent stručně a srozumitelně vyložil podstatu a hlavní závěry své bakalářské práce. Věcně správně zodpověděl dotazy oponenta a prokázal dobrou orientaci v problematice.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record