Show simple item record

Development of method thermoporosimetry polymer powders

dc.contributor.advisorKratochvíla, Jancs
dc.contributor.authorUrbánková, Radkacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:13:46Z
dc.date.available2019-05-17T06:13:46Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationURBÁNKOVÁ, R. Vývoj metody termoporozimetrie polymerních prášků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.cs
dc.identifier.other51636cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13225
dc.description.abstractTermoporozimetrie je metoda založená na depresi teplot tání a krystalizace a je vhodná ke stanovení velikosti malých pórů. Teplotní posun byl stanoven pomocí diferenční kompenzační kalorimetrie (DSC). Vývoj metody byl proveden na silice se známou úzkou distribucí velikostí pórů. Byla sledována řada faktorů ovlivňující depresi teplot tání a krystalizace (např. použití vhodného rozpouštědla, doba a frekvence odstřeďování, doba odpařování atd.). Práce je zaměřena především na optimalizaci podmínek na silice. Na základě stanovených optimálních podmínek na silice, bylo navrženo experimentální provedení metody pro polypropylenové prášky. Následně bylo vybráno několik polypropylenových prášků, syntetizovaných na různých katalyzátorech a stanovena jejich porozita. Morfologie a struktura polymerních prášků byly hodnoceny pomocí standardních metod. Porozita získaná pomocí termoporozimetrie byla porovnána s porozitou získanou sorpční a BET metodou.cs
dc.description.abstractThermoporosimetry is a technique to determine small pore sizes based on melting and crystallization point depression. The temperature shift was measured by Differential Scanning Calorimetry (DSC). Development of thermoporosimetry was carried out on silica with a well-characterized narrow pore size distribution. Several parameters were studied, which a have a direct influence on melting and crystallization point depression (for example: a quality of the solvent, filling the pores with the solvent, time and frequency of centrifuging, superfluous solvent removal conditions, etc.). The optimum conditions for the thermoporosimetry method were developed using high porosity silica. The optimized experimental conditions found for silica were applied to polypropylene powder with much lower porosity. Several polypropylene powders were synthesized using different polymerization catalysts and their porosity determined. Polymer powder morphology and structure was characterized by standard methods. Powder porosity obtained by thermoporometry, gas sorption, and BET methods was compared.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPorozitacs
dc.subjecttermoporozimetriecs
dc.subjectdistribuce velikosti pórůcs
dc.subjectsilikacs
dc.subjectpolypropylenový prášekcs
dc.subjectmorfologiecs
dc.subjectPorosityen
dc.subjectthermoporosimetryen
dc.subjectpore size distributionen
dc.subjectsilicaen
dc.subjectpolypropylene powderen
dc.subjectmorphologyen
dc.titleVývoj metody termoporozimetrie polymerních práškůcs
dc.title.alternativeDevelopment of method thermoporosimetry polymer powdersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-04cs
dcterms.modified2012-06-04-17:34:52cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid51636en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:18:54en
sync.item.modts2020.04.01 01:59:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeSalajka,, Zdeněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen)cs
but.defenceV zajímavé přednášce o vývoji metody termoporozimetrie ukázala diplomantka výsledky své diplomové práce, které představovaly experimenty s různými rozpouštědly pro různé typy vzorků porézních materiálů. Při dotazech pohotově reagovala na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record