Show simple item record

Trends in development of cutting tools clamping

dc.contributor.advisorOsička, Karelcs
dc.contributor.authorServus, Tomášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:28:23Z
dc.date.available2018-10-21T20:28:23Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationSERVUS, T. Trendy vývoje upínání řezných nástrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.cs
dc.identifier.other20395cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13516
dc.description.abstractTato studie definuje a blíže specifikuje stávající trendy v upínání stopkových nástrojů, zejména pro frézování a vrtací operace. Práce popisuje možnosti aplikace upínačů stopkových nástrojů pro jednotlivé způsoby obrábění a stručně definuje jejich principy. V experimentální části se projekt zabývá materiálovým rozborem hydraulického a tepelného upínače, v technicko-ekonomickém hodnocení porovnává vybrané upínače z hlediska jejich technických vlastností a také pořizovacích nákladů.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis defines and closely specifies actual trends in clamping systems for shank tools, especially used for milling and drilling operations. The project describes possibilities of application of clamping systems for shank tools for particular types of machining and briefly defines their principles. Experimental part is focused on material analyse of hydraulic and thermal clamping system. Comparing of clamping systems in term of their technical properties and their initial costs is included in technical and economical conclusion.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTrendy upínánícs
dc.subjectupínačecs
dc.subjectstopkové nástrojecs
dc.subjectTrends in clamping systemsen
dc.subjectfixtureen
dc.subjectshank toolsen
dc.titleTrendy vývoje upínání řezných nástrojůcs
dc.title.alternativeTrends in development of cutting tools clampingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-22cs
dcterms.modified2009-07-15-11:45:22cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid20395en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:53:34en
sync.item.modts2020.03.31 17:17:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeZemčík, Oskarcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Alexander Janáč, CSc. (člen) doc. Dr. Ing. Josef Brychta (člen) doc. Ing. Oto Barborák, CSc. (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: Otázky oponenta: 1. Domníváte se, že popisované hydraulické a tepelné upínání nástrojů, či technika tribos se uplatní u univerzálních strojů? 2. Hodnoty v srovnávací tabulce jsou vzaty z údajů výrobce, nebo skutečně vámi naměřené? 3. Co otázka životnosti, poruchovosti vzhledem k mechanickým systémům upínání. Otázky členů komise: 1. Trendy vývoje upínacích trnů. 2. Metalografický rozbor. 3. Energeticko-disperzní analýza složení, nemožnost určení uhlíku. 4. Metody analýzy složení materiálu. 5. Nitridační vrstva. 6. Pojem jakosti povrchu.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record