Show simple item record

Determination of Economic Development of Building Company Based on Financial Analysis

dc.contributor.advisorVítková, Evacs
dc.contributor.authorStěnička, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:21:45Z
dc.date.available2013-02-01cs
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationSTĚNIČKA, P. Stanovení ekonomického vývoje stavebního podniku na základě finanční analýzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.cs
dc.identifier.other54901cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13517
dc.description.abstractDiplomová práce na téma “Stanovení ekonomického vývoje stavebního podniku na základě finanční analýzy“ se zabývá zhotovením finanční analýzy zvoleného stavebního podniku. Na základě účetních výkazů daného stavebního podniku, je provedena nejprve horizontální a vertikální analýza, poté následuje analýza vybranými poměrovými ukazateli a souhrnnými indexy. Na závěr je vypracován přehled výsledků finanční analýzy se stručným komentářem.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis with topic “Economic progress estimation of construction company based on financial analysis” deals with making financial analysis of selected enterprise. Based on financial statements of the company, horizontal and vertical analysis is provided, after that the company is analysed with ratio indicators and summary indexes. In the end, the overview of financial analysis’ results and brief comment is formulated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectStavební podnikcs
dc.subjectúčetní výkazycs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátycs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjecthorizontální a vertikální analýzacs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectsouhrnné indexy.cs
dc.subjectConstruction enterpriseen
dc.subjectfinancial statementsen
dc.subjectbalance sheeten
dc.subjectprofit and loss statementen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjecthorizontal and vertical analysisen
dc.subjectratio indicatorsen
dc.subjectsummary indexes.en
dc.titleStanovení ekonomického vývoje stavebního podniku na základě finanční analýzycs
dc.title.alternativeDetermination of Economic Development of Building Company Based on Financial Analysisen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-02-01cs
dcterms.modified2012-02-17-15:19:29cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid54901en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:03:22en
sync.item.modts2020.03.30 21:59:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeHromádka,, Vítcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record