Show simple item record

influence of physical conditions on diffusion processes in humic gels

dc.contributor.advisorKlučáková, Martinacs
dc.contributor.authorMarvan, Jancs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:16:11Z
dc.date.available2019-11-27T20:16:11Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationMARVAN, J. Vliv fyzikálních podmínek na difúzní procesy v huminových gelech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other2652cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13574
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na difúzi měďnatých iontů v gelu huminových kyselin (HK) získaných z lignitu. Gely byly vystaveny difúzi měďnatých iontů o různých počátečních koncentracích a různém pH vždy po stejnou dobu 24 hodin. Po ukončení difúze byl stanoven koncentrační profil v gelu a určen celkový difúzní tok. Na základě získaných výsledků lze konstatovat, že se zvyšující se kyselostí měďnatého roztoku dochází k snížení množství Cu2+ iontů imobilizovaných v gelu HK. V porovnání koncentrace/pH má koncentrace roztoku vždy větší vliv na difúzi Cu2+ iontů do gelu než změna kyselosti tohoto roztoku.cs
dc.description.abstractDiploma thesis is based on diffusion processes of copper (II) ions to humic gels obtained from lignite. Solutions with various concentrations and acidity were exposed to diffusion for exact time 24 hours. After the diffusion was ended the copper (II) ionic concentration profiles of tubular gels were create and calculated total diffusion flux. The experiment showed that the higher acidity of copper (II) solution decrease an amount of immobilized Cu2+ ions to the humic gels. In comparison concentration/pH: concentration of the solution has higher influence on sorption metal ions than change of the pH.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthuminové kyselinycs
dc.subjectgelcs
dc.subjectdifúzecs
dc.subjectkovové iontycs
dc.subjecthumic acidsen
dc.subjectgelen
dc.subjectdiffusionen
dc.subjectmetal ionsen
dc.titleVliv fyzikálních podmínek na difúzní procesy v huminových gelechcs
dc.title.alternativeinfluence of physical conditions on diffusion processes in humic gelsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-11cs
dcterms.modified2008-09-13-10:45:02cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid2652en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 13:05:30en
sync.item.modts2021.11.10 12:12:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereePabst, Willics
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. Ing. Michal Čeppan, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Marie Kaplanová, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Kovařík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Václav Prchal, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil členy komise s obsahem své diplomové práce. Po přečtení posudků vedoucího a oponenta odpověděl na dotazy: doc. Veselý - Jak byl dokázán komplex CuCl4; spektrofotometrické stanovení koncentrace mědi = kalibrační křivka pro roztok cheladu doc. Prchal - extrakce mědi z konplexu huminových kyselincs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSpotřební chemiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record