Show simple item record

Low and Tax barriers to Development of Small and Medium Business

dc.contributor.advisorSadovský, Zdeněkcs
dc.contributor.authorSvirák, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:03:30Z
dc.date.available2019-06-14T11:03:30Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationSVIRÁK, P. Legislativní a daňové bariéry rozvoje malých a středních firem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.cs
dc.identifier.other23847cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1360
dc.description.abstractNa začátku 21. století je stále zřejmější, že tržní ekonomické systémy, které se ve světě prosadily a prosazují jako víceméně univerzální ekonomický model, jsou z velké části založeny na dobře fungující oblasti malého a středního podnikání. Rozvoj tržní ekonomiky jako celku je tedy úzce spjat s rozvojem v oblasti malých a středních podniků. Disertační práce je výsledkem výzkumu v dané oblasti a je zaměřena na podniky působící v rámci území České republiky. V disertační práci jsou naplněny tyto cíle: V analytické části práce jsou zpracovány, konfrontovány a zhodnoceny poznatky z oblasti legislativní a daňové úpravy, platné v České republice s využitím dílčích informací o prostředí v rámci Evropské Unie Práce popisuje, kvalifikuje a definuje možnosti rozvoje malých a středních podniků z pohledu legislativního. Jsou zde uvedeny základní přístupy pro rozvoj v dané oblasti. V praktické části disertační práce jsou na základě kvalifikovaného výzkumu z primárních zdrojů dat identifikovány metody hodnocení rozvoje v malých a středních podnicích. Na základě statistického vyhodnocení jsou vybrány vhodné metody hodnocení dle stanovených kritérií. Pro komplexní posouzení je využito multikriteriálního hodnocení. V závěru práce je provedena kritická analýza zjištěných skutečností a jsou navrženy postupy pro legislativní rozvoj mého a středního podnikání.cs
dc.description.abstractAt the beginning of the 21st century it becomes more obvious that the established free market economics systems, even nowadays perceived as universal models, collide with the ecological boundaries imposed by the Earth’s biosphere. Protection of the living environment is also the topic of this thesis. This doctoral thesis presents the research results of investments made to protect the natural environment. The work focuses on the Czech Republic-based manufacturing industry. The doctoral thesis covers the following objectives: • Czech legislation and related information of the living environment protection are processed, confronted and evaluated in the analytical part of the work. This part also features a description of used Macro-economical approaches followed by an evaluation of externality quantification. The work even describes new trends in the implementation of Environmental Managerial Systems. This part presents basic procedures to assess the manufacturers’ environment protection investments. Strong and weak aspects of specific approaches are emphasized. • The environmental investments evaluation methods for the selected manufacturing companies are identified in the practical part of the doctoral thesis based on the primary data sources supported qualified research. Suitable criteria-meeting rating methods are selected, based on the statistical evaluation of multi factorial analysis. Furthermore, the work evaluates the influence and significance of environment protecting investments on the corporate goals. The final part of the work features a critical review of the discovered facts with suggested advanced procedures for the environmental protection investments evaluation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmalé a střední podnikánícs
dc.subjectdaňcs
dc.subjectrozvojcs
dc.subjectsmall and medium businessen
dc.subjecttaxen
dc.subjectdevelopmenten
dc.titleLegislativní a daňové bariéry rozvoje malých a středních firemcs
dc.title.alternativeLow and Tax barriers to Development of Small and Medium Businessen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-05-15cs
dcterms.modified2009-05-18-07:06:18cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid23847en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 10:19:26en
sync.item.modts2020.04.01 04:56:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen) doc. Ing. Josef Dobřický, CSc. (člen) prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (člen) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (člen) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (člen) doc. Ing. Jan Solař, CSc. (člen) prof. Ing. Jan Široký, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record