Show simple item record

Miniaturized techniques for analysis of industrial yeasts

dc.contributor.advisorKlepárník,, Karelcs
dc.contributor.authorObalil, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:16:15Z
dc.date.available2019-11-27T20:16:15Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationOBALIL, J. Miniaturizované techniky pro analýzu průmyslových kvasinek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other2633cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13639
dc.description.abstractKarotenoidy jsou přírodní pigmenty s antioxidačními a antimutagenními schopnostmi. Pomocí nových technologických postupů jsou produkovány karotenoidními kvasinkami, jako např. Rhodotorula glutinis, která produkuje především -karoten. Jeho obsah může dosáhnout až 6 – 10 mg/g sušiny. Pro stanovení -karotenu, lykopenu a astaxantinu byla v této práci použita metoda hmotnostní spektrometrie s nanoelektrosprejem v pozitivním módu. Jako optimálními parametry analýzy bylo nalezeno sprejovací napětí 4 kV a velikost průtoku vzorku 15 – 80 nl/min křemennou sprejovací kapilárou o vnitřním průměru 25 µm. Směs chloroformu s přídavkem amoniaku byla použita jako sprejovací rozpouštědlo jak pro standardní, tak buněčné vzorky. Při ionizaci nanoelektrosprejem tvoří -karoten a lykopen radikálové ionty [M] • +, jejichž výsledný poměr molekulové hmotnosti a náboje (m/z) je 536. Astaxantin je ionizován za vzniku protonované molekuly [M + H]+ o hodnotě m/z 597. Částečná lyze jednotlivých buněk byla pozorována pod mikroskopem při působení organických rozpouštědel tetrahydrofuranu a dimetylsulfoxidu. Při rozpuštění v chloroformu, acetonitrilu, metanolu a isopropanolu nebyla lyze prokázána ani po 15 min působení.cs
dc.description.abstractCarotenoids are natural pigments that have antioxidation and antimutagenic abilities. They are produced with the help of new technological methods. For example, carotenoid yeast Rhodotorula glutinis produces -carotene with the yield of up to 6 – 10 mg/g of the dry substance. The method of the mass spectrometry with the nanoelectrospray in the positive mode was optimized for the determination of -carotene, lycopene and astaxanthin in this project. Ionizing voltage of 4 kV and the sample flow rate of 15 – 80 nl/min through the spray silica fused capillary with the internal diameter of 25 µm were found to be the optimum parameters of the analysis. A mixture of chloroform with the addition of ammonia was used as a spray solvent for both standard and cellular samples. During the process of ionization by nanoelectrospray, -carotene and lycopene form cation radical [M] • + with the molecular mass to charge ratio (m/z) of 536, while asthaxanthin forms the protonated molecule [M + H]+ with the m/z of 597. The partial lysis of individual Rhodotorula glutinis cells was demonstrated under microscope in the organic solvents tetrahydrofuran and dimethylsulfoxide. Chloroform, acetone, acetonitrille, methanol and isopropanol did not affect the cells after a 15 min treatment.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subject-karotencs
dc.subjectlykopencs
dc.subjectastaxantincs
dc.subjectRhodotorula glutiniscs
dc.subjectnanoelektrosprejcs
dc.subjecthmotnostní spektrometriecs
dc.subject-caroteneen
dc.subjectlycopeneen
dc.subjectastaxanthinen
dc.subjectRhodotorula glutinisen
dc.subjectnanoelectrosprayen
dc.subjectmass spectrometryen
dc.titleMiniaturizované techniky pro analýzu průmyslových kvasinekcs
dc.title.alternativeMiniaturized techniques for analysis of industrial yeastsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-12cs
dcterms.modified2008-09-13-10:45:04cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid2633en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:09:04en
sync.item.modts2021.11.12 19:46:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKočí, Radkacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (člen) prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc. (člen) prof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen)cs
but.defence1. Diplomant seznámil členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomant akceptoval všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděl v plné šíři. 4. Diskuse: prof. Rychtera: Jaké metody jste využili při desintegraci? doc. Márová: Práce je součástí společného grantu mezi FCH VUT a ÚACH AV ČR.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record