Show simple item record

Production single parts "Pull rear".

dc.contributor.advisorŽák, Ladislavcs
dc.contributor.authorTománek, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-05-17T05:09:37Z
dc.date.available2019-05-17T05:09:37Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationTOMÁNEK, J. Výroba součásti "Táhlo zadní". [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.cs
dc.identifier.other20345cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13678
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je navrhnout technologii výroby zadané součástky na základě technologických a ekonomických faktorů. Nejprve je zjištěno, zda je součást vyrobitelná technologií přesné stříhání. Teoretická část diplomové práce je věnována teorii konvenčního stříhání, teorii přesného stříhání a teorii ohýbání. V praktické části diplomové práce jsou zpracovány celkem čtyři varianty nástřihových plánů a na základě technicko-ekonomických propočtů vybrána ta nejvýhodnější a pro ni zpracována technologie výroby. Jedná se o výrobu součásti typu TÁHLO ZADNÍ z ocelového plechu 11 320.21 o tloušťce 3 mm při zadané výrobní sérii 75 000 kusů.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to propose a production technology of a given part based on technological and economic factors. At first it is found, if the part is producible by fineblanking. The theoretical part of the diploma thesis is concerned with the description of the conventional sheet metal cutting theory, fineblanking theory and bending theory. In the practical part of the diploma thesis, four variants of cut-in plan are dealt with including the selection of the optimal one based on technological and economic calculations. It is the production of a PULL REAR iron made of the steel sheet 11 320.21, thickness of 3 mm and a production run of 75 000 pieces per year.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPlošné tváření Přesné stříhání Ohýbání Technologie výrobycs
dc.subjectSheet metal forming Fineblanking Bending Technology of productionen
dc.titleVýroba součásti "Táhlo zadní".cs
dc.title.alternativeProduction single parts "Pull rear".en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-24cs
dcterms.modified2009-07-15-11:45:24cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid20345en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:21:30en
sync.item.modts2021.11.12 10:47:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeCísařová, Michaelacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. (člen) prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica, Ph.D. (člen) doc. Ing. Augustín Görög, Ph.D. (člen) Ing. Ivana Groligová, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: Otázky oponenta: 1. Rozdíl mezi sloučeným a sdruženým nástrojem. 2. Jaký vliv má průběh vláken materiálu při ohýbání? Otázky členů komise: 1. Kalkulace nákladů. 2. Fixní náklady. 3. Dělení plechů. 4. Kontrola rozměrů výstřižku. 5. Materiál střižníku a jeho tepelné zpracování.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record