Recent Submissions

 • Kurzy soudního znalectví 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně otevírá nový ročník kurzů technického znalectví.
 • Nová instrukce Ministerstva spravedlnosti o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Ministerstvo spravedlnosti vydalo dne 23. 11. 2017 Instrukci č. 8/2017, č. j. 26/2017-OJD-ORG/32, o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků a o některých dalších otázkách (dále jen „instrukce“). Instrukce je dostupná ...
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí k 31. 12. 2017 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Cenové mapy stavebních pozemků obcí, které jsou v přehledu uvedeny tučným písmem, jsou k 31. 3. 2018 platné (celkem 7 obcí). CMSP obcí, které jsou uvedeny obyčejným písmem, byly sice postupně vyhlášeny v období od 1. 9. ...
 • Přehled konferencí 2018 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Přehled konferencí v roce 2018
 • X. ročník mezinárodní forenzně vědecké konference doktorského studia Junior Forensic Science 2018 

  Bucsuházy, Kateřina; Dvořáková, Pavlína; Stáňa, Ivo; Mikulec, Roman (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Dne 26. dubna 2018 se v prostorách Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně uskutečnil jubilejní 10. ročník konference doktorského studia Junior Forensic Science Brno 2018 (JuFoS 2018). Cílem konference ...
 • Jakých častých a závažných chyb při prevenci a zvládání rizik se managementy dopouštějí 

  Kruliš, Jiří (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Odborníci na rizika se shodují, že managementu rizik stále není v našich organizacích věnována potřebná pozornost. Manažeři se hledáním hrozeb a jejich příčin systematicky nezabývají a ztrácejí pak čas hašením problémů, ...
 • Možné přístupy k hodnocení rizik nanočástic z pohledu znalce 

  Adamec, Vladimír; Schüllerová, Barbora; Bencko, Vladimír; Hrabová, Kristýna; Bulejko, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Rozvoj nanotechnologií, zejména v posledních letech, je velice dynamický a nachází uplatnění v celé řadě nejen technických odvětví. Toto ovšem není možné říci o sledování případných nežádoucích zdravotních nebo environmentálních ...
 • Dopravní nehody a kamery – případová studie 

  Křižák, Michal (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  S rozvojem palubních kamer a zvyšováním podílu sledovaných úseků komunikací se zvětšuje podíl dopravních nehod zaznamenaných na video. Cílem článku je ukázat základní metody, s využitím minimálního množství softwaru, pro ...
 • Vysokoenergetické dopravní úrazy v chirurgii 

  Páral, Martin; Benej, Michal (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Vysokoenergetické dopravní úrazy jsou jedním z nejzávažnějších problémů současné traumatologie. Roste jejich počet, závažnost i velký sociální a ekonomický dopad. Dopravní úrazy vznikají náhlou decelerací vysoké kinetické ...
 • Oceňovací standard – metoda nejvyššího a nejlepšího využití 

  Klika, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  V současné době, kdy v důsledku rozvoje mezinárodního investičního trhu roste vliv legislativy okolních zemí a zejména zemí EU na oceňování majetku, vzniká potřeba sjednotit nejenom oceňovací postupy, ale i jednotlivé ...
 • Zdroje informací pro oceňování komerčních nemovitostí výnosovým způsobem 

  Daňhel, Petr; Pejchal, Lukáš (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Při zjišťování tržní hodnoty komerčních nemovitostí pro investory je upřednostňován výnosový způsob ocenění, neboť reflektuje potenciál nemovitosti tvořit zisk. Výnosové ocenění je v daném případě nejobjektivnějším způsobem ...
 • Stanovení plošného rozložení vlhkosti zdiva mikrovlnnou metodou 

  Skružná, Olga; Válek, Jan; Hobst, Leonard (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Voda působí destruktivně na porézní stavební materiály. Získání přehledu o rozložení vlhkosti zdiva v objemu může být výhodné při hledání zdroje nežádoucí vlhkosti. Mikrovlnné stanovení obsahu vlhkosti je rychlá moderní ...
 • Oceňování nemovitostí pro účely restitucí po nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 4139/16 ze dne 18. července 2017 

  Sadílek, Augustin; Vala, Vlastimil; Hakl, Filip (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Autoři se v článku zabývají problémy, které do oblasti oceňování nemovitostí (pozemků) pro účely restitucí podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (zákon o půdě), ve ...
 • Stanovení EES u atypického vozidla 

  Coufal, Tomáš (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Článek pojednává o možnostech stanovení energetické ekvivalentní rychlosti EES (Energy Equivalent Speed) u atypických vozidel, u nichž nelze parametr EES získat s pomocí běžně dostupných metod, užívaných ve znalecké praxi ...