Show simple item record

Analysis of the Influence of Location on the Usual Price of Flats in Uherské Hradiště

dc.contributor.advisorHlavinková, Vítězslavacs
dc.contributor.authorKočendová, Markétacs
dc.date.accessioned2018-11-15T01:17:23Z
dc.date.available2018-11-15T01:17:23Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKOČENDOVÁ, M. Analýza vlivu lokality na obvyklou cenu bytových jednotek v Uherském Hradišti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other103798cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/136861
dc.description.abstractPráce se zabývá analýzou lokalit v Uherském Hradišti a jejich vlivem na cenu obvyklou u bytových jednotek v letech 2015-2017. Součástí práce je i sestavení a vyhodnocení dotazníku a zjištění ceny dle preferencí dotazovaných u bytových jednotek. Součástí práce jsou také databáze bytů v daných lokalitách a porovnání jednotkové ceny u bytů v těchto lokalitách. Dále je v práci řešeno porovnání cen dle databáze s cenovými údaji z katastru nemovitostí a cen dle databáze z vlastní evidence a současně z inzerovaných nabídek realitních kanceláří.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with an analysis of localities in Uherske Hradiste and their influence on the usual price of housing units in years 2015-2017. A part of thesis is formation and evaluation of questionnaire and also detection of the prices of housing units according to preferences of respondents. This thesis includes databases of flats in given localities and the comparison of their price as well as the comparison of prices according to database with price entries from the land register and prices according to database of own record keeping and in the same time from advertized offers from real estates.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLokalitacs
dc.subjectbytová jednotkacs
dc.subjectobvyklá cenacs
dc.subjectdatabázecs
dc.subjectnepřímá porovnávací metodacs
dc.subjectrealitní kancelářcs
dc.subjectlocalityen
dc.subjecthousing uniten
dc.subjectusual priceen
dc.subjectdatabaseen
dc.subjectindirect comparing methoden
dc.subjectreal estateen
dc.titleAnalýza vlivu lokality na obvyklou cenu bytových jednotek v Uherském Hradištics
dc.title.alternativeAnalysis of the Influence of Location on the Usual Price of Flats in Uherské Hradištěen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-11-14cs
dcterms.modified2018-11-14-16:38:01cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103798en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:28:44en
sync.item.modts2021.11.12 14:24:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMBA,, Ilona Kalivodová Matoušková,cs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Novotný, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Analýza vlivu lokality na obvyklou cenu bytových jednotek v Uherském Hradišti. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala velmi zodpovědně. Na otázky komise odpověděla pohotově. Rovněž na doplňkové otázky od oponentky závěrečné práce odpovědla jasně. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D., položil otázku: V grafem bylo vhodné uvést na ose x, roky. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila. Obhajoba: Acs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record