Show simple item record

Risks of Developer's Projects

dc.contributor.advisorMartincová, Jana Victoriask
dc.contributor.authorFujačková, Hedvikask
dc.date.accessioned2018-11-15T01:17:24Z
dc.date.available2018-11-15T01:17:24Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationFUJAČKOVÁ, H. Riziká developerských projektov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other101647cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/136865
dc.description.abstractTáto diplomová práca je zameraná na možné riziká developerských projektov. V prvej časti je prevedená literárna rešerš v oblasti developerského projektu a jeho fáz. Druhá časť zhŕňa problematiku projektového financovania a popisuje subjekty na ňom zúčastnené. Tiež sa venuje postupom bánk pri projektovom financovaní a poisteniu projektu. Sústreďuje sa na riziká, s ktorými sa možno stretnúť pri developerských projektoch. Posledná časť sa venuje analýze realitného trhu v Brne a výstavbe developerských projektov v Brne – meste pričom pozornosť sa kladie na rodinné domy. Praktická časť sa sústreďuje na analýzu možných rizík konkrétnych developerských projektov realizovaných v Brne - meste v súčasnosti a tiež porovnaním projektov.sk
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on possible risks of developer projects. In the first part is made a literary research on the developer project and its phases. The second part summarizes the issue of project funding and describes the subjects involved in it. It also deals with the bank's approach to project funding and project insurance. In further part are shown the risks that can be encountered in developer projects. The last part deals with the analysis of the real estate market in Brno, with attention being paid to the construction of developer projects of family houses in this town. The practical part focuses on the analysis of potential risks of specific developer projects implemented in Brno at present as well as the comparison of projects.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDevelopersk
dc.subjectdeveloperský projektsk
dc.subjectfinancovaniesk
dc.subjectrizikásk
dc.subjectBrno-mestosk
dc.subjectrodinné domysk
dc.subjectDeveloperen
dc.subjectdeveloper projecten
dc.subjectfundingen
dc.subjectrisksen
dc.subjectBrno-cityen
dc.subjectfamily housesen
dc.titleRiziká developerských projektovsk
dc.title.alternativeRisks of Developer's Projectsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-11-14cs
dcterms.modified2018-11-14-16:37:02cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid101647en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:28:44en
sync.item.modts2021.11.12 14:37:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeCupal, Martinsk
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Novotný, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Riziká developerských projektov. Závěrečnou práci obhajovala srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala dobře. Na otázky komise odpověděla. doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. položila otázku: Z jakého pohledu rizika posuzujete ze strany developerů nebo ze strany kupujících. Jakým způsobem může získat developer finanční zdroje od banky? Ing. Michal Novotný, Ph.D., položil otázku: V modelech jste uváděla i nové domy, byly u nich i garáže? Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila. Obhajoba: Ccs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record