Show simple item record

Verification of quality of the cadastral map in cadastral unit Křtěnov u Olešnice

dc.contributor.advisorBerková, Alenacs
dc.contributor.authorOndrůšková, Hanacs
dc.date.accessioned2018-11-19T12:17:46Z
dc.date.available2018-11-19T12:17:46Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationONDRŮŠKOVÁ, H. Ověření kvality katastrální mapy v katastrálním území Křtěnov u Olešnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other117738cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/136894
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá ověřením kvality digitalizované katastrální mapy v katastrálním území Křtěnov u Olešnice nacházející se v Jihomoravském kraji v bývalém okrese Blansko. Zaměřené znatelné hranice jsou porovnány s hranicemi zobrazenými v katastrální mapě několika způsoby - graficky, v souřadnicích a na základě oměrných měr. Pro zpracování jsou využity historické mapy a záznamy podrobného měření změn. Jako program pro zpracování je zvolen program VKM.cs
dc.description.abstractThe master thesis focuses on checking the quality of a digitalised cadastral map in the cadastral district Křtěnov u Olešnice, which lays in Blansko district in South Moravian Region. Determined noticeable boundaries are compare with boundaries displayed in the cadastral map by several methods - graphically, in coordinates and on the basis of side measures. Historical maps and records of detailed measurement of changes were used to achieve the aim of the master thesis. It was completed by using VKM programme.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkatastrální mapa digitalizovanács
dc.subjectzáznam podrobného měření změncs
dc.subjectobnova katastrálního operátu přepracovánímcs
dc.subjectdigitized cadastral mapen
dc.subjectdocumentation of detailed survey of changesen
dc.subjectrenewal of cadastre documentation by revisionen
dc.titleOvěření kvality katastrální mapy v katastrálním území Křtěnov u Olešnicecs
dc.title.alternativeVerification of quality of the cadastral map in cadastral unit Křtěnov u Olešniceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-15cs
dcterms.modified2018-11-19-10:25:43cs
thesis.disciplineGeodézie a kartografiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodéziecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid117738en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:48:33en
sync.item.modts2019.05.18 06:11:40en
dc.contributor.refereeZvolská, Hanacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record