Show simple item record

Mechanical durability of waterproofing membranes against elements of waterproofing membrane construction protection

dc.contributor.advisorNovotný, Miloslavcs
dc.contributor.authorRemeš, Josefcs
dc.date.accessioned2018-11-21T21:09:06Z
dc.date.available2018-11-21T21:09:06Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationREMEŠ, J. Mechanická odolnost povlakových hydroizolací vůči poškození prvky konstrukční ochrany hydroizolace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other117867cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/136983
dc.description.abstractPovlakové hydroizolace jsou v současné době nejčastěji používaným materiálem pro ochranu před působením vody. Najdeme je ve skladbách spodních staveb i střešních konstrukcí a jsou klíčovým prvkem hydroizolačního systému. Při navrhování je proto důležité volit materiály, prvky a doplňky systému tak, aby byla zajištěna jejich vzájemná kompatibilita, hydroizolační účinnost a spolehlivost. Za účelem ochrany hlavní hydroizolační vrstvy je proto skladba doplněna o prvky konstrukční ochrany, které mají zamezit mechanickému poškození povlakové hydroizolace. K mechanickému namáhání může dojít v řadě situací, které mohou způsobit vnější vlivy jako např. nevhodný způsob hutnění, ale zároveň i nevhodná volba materiálu pro konstrukční ochranu hydroizolace. V praxi lze pozorovat případy poruch hydroizolačních systémů, kdy prvky s vyšší mechanickou odolností jsou namáhány a působí na prvky s odolností nižší, které mohou nastat při použití nopové fólie jako konstrukční ochrany hydroizolace. Disertační práce zkoumá soustavy skladeb, kde je hlavní hydroizolační vrstva chráněna prvky konstrukční ochrany, které mohou vlivem namáhání a vzájemného spolupůsobení vést k poruše povlakové hydroizolační vrstvy a snížení hydroizolační spolehlivosti skladby. Práce je zaměřena zejména na zjištění mechanické odolnosti povlakových hydroizolací z fólií a asfaltových pásů vůči poškození od nopové fólie v závislosti na druhu namáhání. V prvotní fázi práce je výpočtově posouzeno možné porušení povlakové hydroizolace od nopové fólie v důsledku protlačení nopů. V následující fázi je pak pomocí experimentů ověřován vliv dlouhodobého statického zatížení a krátkodobého dynamického zatížení vyvolaného hutněním zásypu zeminy, kde je prováděno i měření zatížení od hutnění. Vyhodnocení experimentů a získané poznatky poskytly informaci při jaké kombinaci a uspořádání jednotlivých vrstev hrozí zvýšené nebezpečí poruchy a snížení hydroizolační účinnosti povlakové hydroizolace při použití nopových fólií.cs
dc.description.abstractWaterproofing membranes are one of the most commonly used waterproofing insulation materials. These can be found both in assemblies of roof constructions and substructures and are a key component for waterproofing systems. During design process it is necessary to select materials, elements and accessories so that mutual compatibility, waterproof effectiveness and reliability is ensured. In order to protect the main waterproofing layer a composition is therefore completed with construction protection elements, which are meant to prevent from a mechanical damage of waterproofing membrane. Mechanical stress and damage may become evident in variety of situations, which can be caused externally not only as an inappropriate ground bashing procedure but also as a consequence of improper waterproofing construction protection. In practice there are many cases of waterproofing system failures due to stress of elements with higher mechanical durability which affect elements with lower mechanical durability. The dissertation deals with an application of dimpled membranes protected by the layer of waterproofing membranes, which may due to stress and mutual compatibility result in waterproofing system failure and waterproofing reliability decrease. The dissertation is focused on mechanical durability of waterproofing membranes made of folio and modified bitumen membrane against damage from dimple membrane depending on stress category. First, possible waterproofing membrane damage from dimple extrusion is calculated and evaluated. The next part deals with verifying by experiment based on an effect of long-term static stress and short-term dynamic stress caused by ground bashing, where a measurement of ground bashing stress is performed. Experiment interpretation and an acquired knowledge provided the dissertation with an information what combination and order of particular layers results in higher risk of waterproofing system failure and waterproofing reliability decreaseen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthydroizolacecs
dc.subjectnopová fóliecs
dc.subjectspodní stavbacs
dc.subjectstřechacs
dc.subjectzatíženícs
dc.subjecthutněnícs
dc.subjectmechanická odolnostcs
dc.subjectwaterproofing insulationen
dc.subjectdimpled mebraneen
dc.subjectsubstructureen
dc.subjectroofen
dc.subjectground bashingen
dc.subjectmechanical stressen
dc.titleMechanická odolnost povlakových hydroizolací vůči poškození prvky konstrukční ochrany hydroizolacecs
dc.title.alternativeMechanical durability of waterproofing membranes against elements of waterproofing membrane construction protectionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-10-10cs
dcterms.modified2018-12-04-11:06:53cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid117867en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 16:36:36en
sync.item.modts2020.03.31 12:39:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeOláh,, Jozefcs
dc.contributor.refereeNovotný,, Marekcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record