Show simple item record

Studie hydratace ternesitového slínku

dc.contributor.authorFridrichová, Marcelacs
dc.contributor.authorGazdič, Dominikcs
dc.contributor.authorDvořák, Karelcs
dc.contributor.authorPekárková, Janacs
dc.contributor.authorKulísek, Karelcs
dc.date.accessioned2018-12-05T11:53:11Z
dc.date.available2018-12-05T11:53:11Z
dc.date.issued2018-07-16cs
dc.identifier.citationIOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018, vol. 385, issue 1, p. 1-6.en
dc.identifier.issn1757-8981cs
dc.identifier.other149433cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137110
dc.description.abstractCurrently ternesite, Ca5(SiO4)2SO4, is used in the cement production, is one of two key phases of calcium sulfoaluminate cement. Some investigators claim that this phase is nearly inert or very low reactive and it hydrates only after later age of hydration. In order to improve knowledge in this field, process of hydration of neat ternesite clinker under specific conditions of exposure was observed in this study. Ternesite was prepared by firing of raw meal consisting of high calcium limestone, microsilica and calcium sulfate hydrate. The resulting ternesite clinker was subsequently hydrated in four storage environments. Kinetics of hydration process was monitored in water and in environment of saturated carbonic acid, at two different temperatures of 5 and 40 °C. Mineralogical composition of hydrated samples was analyzed by X-Ray diffraction analysis (XRD) and by differential thermal analysis (DTA) in particular ages of hydration. Based on the results, it can be claimed that rate of decomposition of ternesite was related to conditions of storage. The rate of decomposition was significantly accelerated by the environment of carbonic acid and also by the elevated temperature. Presence of calcium carbonates in mineralogical forms of calcite, vaterite and aragonite, coupled with gypsum and thaumasite was identified.en
dc.description.abstractV současné době se používá ternesit, Ca5 (SiO4) 2S04, při výrobě cementu, je jeden ze dvou klíčové fáze cementu vápenatého sulfoaluminátu. Někteří výzkumníci tvrdí, že tato fáze je téměř inertní nebo velmi nízký reaktivní a hydratuje pouze po pozdějším věku hydratace. Za účelem zlepšení znalostí v této oblasti byl v této studii pozorován proces hydratace čistého tetranositového slinku za specifických podmínek expozice. Ternesit se připravil vypálením surové moučky skládající se z vápence s vysokým obsahem vápence, mikrosiliku a hydrátu síranu vápenatého. Výsledný ternesitový sliník byl následně hydratován ve čtyřech skladovacích prostředích. Kinetika hydratačního procesu byla monitorována ve vodě av prostředí nasycené kyseliny uhličité při dvou různých teplotách 5 a 40 ° C. Mineralogické složení hydratovaných vzorků bylo analyzováno rentgenovou difrakční analýzou (XRD) a diferenční tepelnou analýzou (DTA) v jednotlivých stádiích hydratace. Na základě výsledků lze tvrdit, že rychlost rozkladu ternesitu souvisí s podmínkami skladování. Rychlost rozkladu byla výrazně zrychlena okolním prostředím kyseliny uhličité a také zvýšenými teplotami. Byla zjištěna přítomnost uhličitanu vápenatého v mineralogických formách vápence, vaterite a aragonitu spolu se sádrou a thaumasitem.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-6cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherIOP Publishingcs
dc.relation.ispartofIOP Conference Series: Materials Science and Engineeringcs
dc.relation.urihttp://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/385/1/012014cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 3.0 Unportedcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cs
dc.subjectternesiteen
dc.subjectclinkeren
dc.subjecthydrationen
dc.subjectternesit
dc.subjectslínek
dc.subjecthydratace
dc.titleStudy of hydration process of ternesite clinkeren
dc.title.alternativeStudie hydratace ternesitového slínkucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. AdMaS Divize MSHcs
sync.item.dbidVAV-149433en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.03.31 09:57:48en
sync.item.modts2020.03.31 07:40:15en
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume385cs
dc.identifier.doi10.1088/1757-899X/385/1/012014cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1757-8981/cs
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 3.0 Unported