• Propojení IS VUT s knihovními systémy Aleph a DSpace 

    Kreuzwieser, Tomáš; Skůpa, Jan; Vaishar, Antonín; Fasura, Martin (EUNIS-CZ, 2018-05-21)
    Příspěvek se zabývá problematikou zpřístupňování závěrečných prací (VŠKP) na VUT v Brně. Závěrečné práce jsou studenty odevzdávány do vlastního informačního systému. Zde jsou studenty vyplněny metadatové údaje a přiložen ...