Show simple item record

Problematika používání nadlimitních nákladních souprav na síti pozemních komunikací

dc.contributor.authorMatuszková, Radkacs
dc.contributor.authorHeczko, Michalcs
dc.contributor.authorČepil, Jiřícs
dc.contributor.authorRadimský, Michalcs
dc.date.accessioned2020-08-04T11:01:53Z
dc.date.available2020-08-04T11:01:53Z
dc.date.issued2018-04-13cs
dc.identifier.citationIOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018, vol. 317, issue 1, p. 1-8.en
dc.identifier.isbn17578981cs
dc.identifier.issn1757-8981cs
dc.identifier.other149624cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137143
dc.description.abstractMany logistics companies aim to save on freight costs. Recently, not only on Czech roads and on motorways, longer and heavier vehicles that exceed dimensions' limits appeared. For these vehicles, it is necessary to apply for a special permit, which is, however, much more liberal than the permit for oversized and overweight load transport. This paper informs about checking routes of these vehicles by swept path analysis and finding locations on roads that can generate both safety risks and traffic fluency problems.en
dc.description.abstractSnahou mnoha firem zabývajících se logistikou je ušetření nákladů za přepravu nákladů. V poslední době se čím dál více začali nejen na českých silnicích a dálnicích objevovat dlouho vozidla, které svými rozměry překračují maximální povolený limit. Pro tyto vozidla jen nutné zažádat zvláštní povolení, které je však mnohem liberálnější než povolení pro nadrozměrnou a nadměrnou dopravu. Následující článek informuje o prověření tras těchto vozidel vlečnými křivkami a nalezení problematických míst na pozemních komunikacích, kterou mohou generovat jak bezpečnostní riziko, tak i zhoršení plynulosti.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-8cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherIOP Publishingcs
dc.relation.ispartofIOP Conference Series: Materials Science and Engineeringcs
dc.relation.urihttp://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/317/1/012040cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 3.0 Unportedcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cs
dc.subjectnadlimitní vozidla
dc.subjectnadrozměrná doprava
dc.subjectnadměrná doprava
dc.subjectgigaliner
dc.subjectkřižovatka
dc.subjectoversized vehiclesen
dc.subjectoverloaded vehiclesen
dc.subjectLonger Heavier Vehicles (LHVs)en
dc.subjectgigalineren
dc.subjectsuper lorriesen
dc.subjectcrossingen
dc.titleIssues of using Longer Heavier Vehicles on Roadsen
dc.title.alternativeProblematika používání nadlimitních nákladních souprav na síti pozemních komunikacícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikacícs
sync.item.dbidVAV-149624en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.04 13:01:53en
sync.item.modts2020.08.04 12:20:12en
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume317cs
dc.identifier.doi10.1088/1757-899X/317/1/012040cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1757-8981/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 3.0 Unported