Show simple item record

Datový tok v souvislosti s řízení nákladů životního cyklu stavebních projektů v České republice

dc.contributor.authorBiolek, Vojtěchcs
dc.contributor.authorHanák, Tomášcs
dc.contributor.authorMarović, Ivancs
dc.date.accessioned2020-08-04T11:01:58Z
dc.date.available2020-08-04T11:01:58Z
dc.date.issued2017-11-07cs
dc.identifier.citationIOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2017, vol. 245, issue 7, p. 1-9.en
dc.identifier.issn1757-8981cs
dc.identifier.other141100cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137159
dc.description.abstractLife-cycle costing is an important part of every construction project, as it makes it possible to take into consideration future costs relating to the operation and demolition phase of a built structure. In this way, investors can optimize the project design to minimize the total project costs. Even though there have already been some attempts to implement BIM software in the Czech Republic, the current state of affairs does not support automated data flow between the bill of costs and applications that support building facility management. The main aim of this study is to critically evaluate the current situation and outline a future framework that should allow for the use of the data contained in the bill of costs to manage building operating costs.en
dc.description.abstractKalkulování nákladů životního cyklu je důležitou součástí každého stavebního projektu, neboť umožňuje zohlednit budoucí náklady spojené s provozní fází objektu a její demolicí. Tímto způsobem mohou investoři optimalizovat návrh projektu s cílem minimalizovat celkové náklady projektu. I když se již v České republice objevily nějaké pokusy o implementaci softwaru BIM, současný stav nepodporuje automatizovaný tok dat mezi položkovým rozpočtem a aplikacemi podporujícími správu objektů. Hlavním cílem této studie je kriticky vyhodnotit současnou situaci a nastínit budoucí rámec, který by měl umožňovat využití údajů obsažených v položkovém rozpočtu k řízení provozních nákladů budov.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-9cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherIOP Sciencecs
dc.relation.ispartofIOP Conference Series: Materials Science and Engineeringcs
dc.relation.urihttp://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/245/7/072032cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 3.0 Unportedcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cs
dc.subjectdatový tok
dc.subjectfacility management
dc.subjectnáklady životního cyklu
dc.subjectstavební projekt
dc.subjectdata flowen
dc.subjectconstruction projecten
dc.subjectfacility managementen
dc.subjectlife cycle costsen
dc.titleData Flow in Relation to Life-Cycle Costing of Construction Projects in the Czech Republicen
dc.title.alternativeDatový tok v souvislosti s řízení nákladů životního cyklu stavebních projektů v České republicecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
sync.item.dbidVAV-141100en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.04 13:01:58en
sync.item.modts2020.08.04 12:22:46en
dc.coverage.issue7cs
dc.coverage.volume245cs
dc.identifier.doi10.1088/1757-899X/245/7/072032cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1757-8981/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 3.0 Unported