Show simple item record

Preparation and Characterization of Fluoride Conversion Coatings on Biodegradable Magnesium Alloys

dc.contributor.advisorPtáček, Petrsk
dc.contributor.authorDrábiková, Juliánask
dc.date.accessioned2019-06-14T11:02:26Z
dc.date.available2019-06-14T11:02:26Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationDRÁBIKOVÁ, J. Příprava a charakterizace konverzních fluoridových povlaků na biodegradabilních hořčíkových slitinách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.cs
dc.identifier.other112931cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137167
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/175651
dc.description.abstractPredložená práca sa zaoberá nekonvenčnou technológiou prípravy fluoridového konverzného povlaku na horčíkových zliatinách typu AZ31, AZ61, ZE10 a ZE41, a to vložením zliatin do roztavenej soli Na[BF4]. V práci je posudzovaný vplyv technologických parametrov prípravy (teplota a čas) na kvalitu vzniknutého fluoridového konverzného povlaku, a to z hľadiska morfológie, chemického zloženia a jeho dosiahnutej hrúbky, kedy boli využité metódy svetelnej a elektrónovej mikroskopie. Vybrané vzorky bez a s fluoridovým konverzným povlakom boli podrobené krátkodobým a dlhodobým koróznym skúškam v roztoku simulovaných telesných tekutín pri teplote 37 ± 2 °C. Na vyhodnotenie krátkodobých skúšok boli využité potenciodynamické skúšky, konkrétne metóda lineárnej polarizácie a pre dlhodobé experimenty bola využitá metóda elektrochemickej impedančnej spektroskopie, či ponorové skúšky. Na základe dosiahnutých výsledkov bol definovaný vplyv parametrov prípravy povlaku na charakter vytvoreného fluoridového konverzného povlaku. Ďalšia časť práce je zameraná na popis možného mechanizmu vzniku a kinetiky rastu nekonvenčného fluoridového konverzného povlaku na vybranej horčíkovej zliatine AZ61. V tejto časti práce bola ďalej detailne vykonaná analýza mikroštruktúry a chemického zloženia fluoridového konverzného povlaku s využitím fokusovaného iónového zväzku, transmisnej elektrónovej mikroskopie a röntgenovej fotoelektrónovej spektroskopie.sk
dc.description.abstractThe submitted work is aimed at the unconventional fluoride conversation coating preparation on the AZ31, AZ61, ZE10 and ZE41 magnesium alloys by their immersion in Na[BF4] molten salt. The influence of the preparation parameters (such as temperature and time) on the quality of the fluoride conversion coating is investigated. Methods of light and scanning electron microscopy were used for the evaluation of morphology, chemical composition and thickness of the coating. Short and long-term corrosion tests were executed to analyze the corrosion performance in simulated body fluid solution at 37 ± 2 °C with and without the fluoride conversion coating. The short-term behavior was evaluated by potentiodynamic tests, namely by the linear polarization. Long-term performance was assessed by electrochemical impedance spectroscopy or immersion tests. The coating preparation parameters influence on the character of the formed fluoride conversion coating was defined based on the obtained results. The next part of the thesis deals with the description of the possible mechanism of formation and kinetics of growth of the unconventional fluoride conversion coating on the selected AZ61 magnesium alloy. In this part, further detailed analyses were carried out to investigate the microstructure and chemical composition of the fluoride conversion coating using focused ion beam, transmission electron microscopy and X-ray photoelectron spectroscopy.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHorčíková zliatinask
dc.subjectAZ31sk
dc.subjectAZ61sk
dc.subjectZE10sk
dc.subjectZE41sk
dc.subjectfluoridový konverzný povlaksk
dc.subjectNa[BF4]sk
dc.subjectroztoky telesných tekutínsk
dc.subjectlineárna polarizáciask
dc.subjectelektrochemická impedančná spektroskopiask
dc.subjectponorové skúškysk
dc.subjectkinetické rovnicesk
dc.subjectMagnesium alloyen
dc.subjectAZ31en
dc.subjectAZ61en
dc.subjectZE10en
dc.subjectZE41en
dc.subjectfluoride conversation coatingen
dc.subjectNa[BF4]en
dc.subjectsimulated body fluidsen
dc.subjectlinear polarizationen
dc.subjectelectrochemical impedance spectroscopyen
dc.subjectimmersion testsen
dc.subjectkinetic equationsen
dc.titlePříprava a charakterizace konverzních fluoridových povlaků na biodegradabilních hořčíkových slitináchsk
dc.title.alternativePreparation and Characterization of Fluoride Conversion Coatings on Biodegradable Magnesium Alloysen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-12-06cs
dcterms.modified2018-12-06-16:09:05cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid112931en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.14 13:02:25en
sync.item.modts2019.05.18 16:02:42en
dc.contributor.refereeHadzima, Branislavsk
dc.contributor.refereeBrezinová,, Janettesk
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record