Show simple item record

Iniciace únavových trhlin v AZ91 Mg slitině připravené metodou ECAP

dc.contributor.authorFintová, Stanislavacs
dc.contributor.authorKunz, Ludvíkcs
dc.date.accessioned2018-12-07T11:55:52Z
dc.date.available2018-12-07T11:55:52Z
dc.date.issued2014-08-08cs
dc.identifier.citationIOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2014, vol. 63, issue 8, p. 1-8.en
dc.identifier.isbn978-1-63439-874-9cs
dc.identifier.issn1757-8981cs
dc.identifier.other110649cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137197
dc.description.abstractMechanism of fatigue crack initiation was investigated in ultrafine-grained (UFG) magnesium alloy AZ91 processed by equal channel angular pressing (ECAP). Fatigue behaviour of UFG material was compared to the behaviour of material in an initial as-cast state. Focused ion beam technique (FIB) was applied to reveal the surface relief and early fatigue cracks. Two substantially different mechanisms of crack initiation were observed in UFG structure, which can be characterized as bimodal even after 6 ECAP passes by route Bc. The bimodality consists in a coexistence of very fine grained areas with higher content of Mg17Al12 particles and areas exhibiting somewhat larger grains and lower density of particles. The fatigue cracks which initiate in areas of larger grains are related to the cyclic slip bands; this initiation mechanism is similar to that observed in cast alloy. The second initiation mechanism is related to the grain boundary cracking which takes place predominantly in the fine grained areas.en
dc.description.abstractMechanismus iniciace únavových trhlin byl zkoumán u ultrajemnozrnné (UFG) slitiny hořčíku AZ91 zpracované metodou ECAP. Únavové chování UFG materiálu bylo srovnáno s chováním materiálu v počátečním stavu, po odlití. Technika FIB byla použita k odhalení reliéfu povrchu a inicovaných únavových trhlin. V UFG struktuře, která může být charakterizována jako bimodální i po 6 ECAP průtlakech, metodou Bc, byly pozorovány dva v podstatě různé mechanismy iniciace trhlin. Bimodalita struktury spočívá v koexistenci velmi jemnozrnný oblastí s vyšším obsahem Mg17Al12částic a oblasti větších zrn s nižší hustotu částic. Iniciace únavových trhlin, které se iniciovali v oblastech větších zrn, se vztahují k cyklickým skluzovým pásům. Tento mechanismus iniciace je podobný jako u slitiny v litém stavu. Druhý mechanismus iniciace, který probíhá převážně v jemnozrnné oblasti, se vztahuje k hranici zrn.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-8cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherIOP Publishingcs
dc.relation.ispartofIOP Conference Series: Materials Science and Engineeringcs
dc.relation.urihttp://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/63/1/012159cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 3.0 Unportedcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cs
dc.subjectfatigue crack initiationen
dc.subjectfatigueen
dc.subjectAZ91 magnesium alloyen
dc.subjectiniciace únavových trhlin
dc.subjectúnava
dc.subjectAZ91 hořčíková slitiny
dc.titleInitiation of fatigue cracks in AZ91 Mg alloy processed by ECAPen
dc.title.alternativeIniciace únavových trhlin v AZ91 Mg slitině připravené metodou ECAPcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Středoevropský technologický institut VUT. Pokročilé kovové materiály a kompozity na bázi kovůcs
sync.item.dbidVAV-110649en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.04.01 11:01:54en
sync.item.modts2020.04.01 05:59:48en
dc.coverage.issue8cs
dc.coverage.volume63cs
dc.identifier.doi10.1088/1757-899X/63/1/012159cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1757-8981/cs
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 3.0 Unported