Show simple item record

Iterativní přesné měření vodivosti s IDE

dc.contributor.authorHubálek, Jaromírcs
dc.date.accessioned2020-08-04T11:00:32Z
dc.date.available2020-08-04T11:00:32Z
dc.date.issued2015-05-22cs
dc.identifier.citationSENSORS. 2015, vol. 15, issue 5, p. 12080-12091.en
dc.identifier.issn1424-8220cs
dc.identifier.other118659cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137230
dc.description.abstractThe paper presents a new approach in the field of precise electrolytic conductivity measurements with planar thin- and thick-film electrodes. This novel measuring method was developed for measurement with comb-like electrodes called interdigitated electrodes (IDEs). Correction characteristics over a wide range of specific conductivities were determined from an interface impedance characterization of the thick-film IDEs. The local maximum of the capacitive part of the interface impedance is used for corrections to get linear responses. The measuring frequency was determined at a wide range of measured conductivity. An iteration mode of measurements was suggested to precisely measure the conductivity at the right frequency in order to achieve a highly accurate response. The method takes precise conductivity measurements in concentration ranges from 106 to 1 M without electrode cell replacement.en
dc.description.abstractPříspěvek prezentuje nový přístup v oblasti přesných elektrolytických měření vodivosti s planární tenkého a a tlustovrstvých elektrod. Tato nová metoda měření byl vyvinut pro měření s hřebenovitých elektrod zvané vzájemně do sebe zasahujících elektrod (IDE). Korekční charakteristiky v širokém spektru specifické vodivosti byly stanoveny z charakterizace impedanční rozhraní tlustovrstvých IDE. Používá se lokální maximum kapacitního části impedance rozhraní pro opravy, aby lineární odezvy. Měření frekvence byla stanovena při širokém rozsahu měřeného vodivosti. Iterace způsob měření, bylo navrženo, aby přesně měřit vodivost na správnou frekvenci, aby bylo dosaženo vysoce přesnou odezvu. Metoda trvá přesná měření vodivosti v koncentračních rozmezích od 10-6 do 1 m bez náhrady elektroda buněk. (strojový překlad)cs
dc.formattextcs
dc.format.extent12080-12091cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherMDPIcs
dc.relation.ispartofSENSORScs
dc.relation.urihttp://www.mdpi.com/1424-8220/15/5/12080cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectIDE
dc.subjectelektrolytická vodivost
dc.subjectměrná vodivost
dc.subjectiterativní měření
dc.subjectkorekce článkové konstanty
dc.subjectIDEsen
dc.subjectelectrolytic conductanceen
dc.subjectspecific conductivityen
dc.subjectiterative measurementen
dc.subjectcell constant correctionen
dc.titleIterative Precise Conductivity Measurement with IDEsen
dc.title.alternativeIterativní přesné měření vodivosti s IDEcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
sync.item.dbidVAV-118659en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.04 13:00:31en
sync.item.modts2020.08.04 12:26:07en
dc.coverage.issue5cs
dc.coverage.volume15cs
dc.identifier.doi10.3390/s150512080cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1424-8220/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International