Now showing items 1-1 of 1

  • About conference 

    Navrátil, Jan; Janhuba, Luboš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019)
    About conference, conference proceedings and review process, scientific committee, table of contents