Show simple item record

The Effective and Ecological Burning of Biomass

dc.contributor.advisorSkála, Zdeněkcs
dc.contributor.authorŠpiláček, Michalcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:05:39Z
dc.date.available2019-06-14T11:05:39Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationŠPILÁČEK, M. Efektivní a ekologické spalování biomasy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other113889cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137333
dc.description.abstractTato práce pojednává o tvorbě numerického modelu komory spalující biomasu na roštu. V rešeršní části práce jsou popsány základní vlastnosti biomasy s ohledem pro její spalování a samotný proces spalování biomasy, pro který je potřeba znát dynamiku chemických reakcí spalovacího procesu a celkový průběh spalování paliva na roštu. Popsána je také produkce škodlivých emisí, které spalováním biomasy mohou vznikat, a důraz je kladen hlavně na produkci oxidů dusíku. V další části je popsáno samotné zařízení a použitý základní matematický model, ve kterém jsou využity mechanismy přenosu tepla, proudění tekutin a transportu chemických látek. Základní matematický model je následně rozšířen na úplný matematický model určením počátečních a okrajových podmínek. Následně jsou uvedeny a okomentovány výsledky počítačové simulace vytvořeného modelu, které se týkají především produkce emisí oxidů dusíku a dehtů, a nakonec jsou tyto výsledky použity pro návrh úpravy geometrie zkoumané spalovací komory.cs
dc.description.abstractThis work deals with the creation of a numerical model of a biomass combusting chamber on a grate. The research part of this work describes the basic properties of biomass important for its combustion and the biomass combustion process itself. For this process which it is necessary to know the dynamics of the chemical reactions and the overall mechanism of a grate combustion of fuels. It also describes the production of harmful emissions that can be generated by combustion of biomass and the emphasis is mainly on the production of nitrogen oxides. In the next part is described the combustion device itself and the basic mathematical model which incorporates the mechanisms of heat transfer, flow of fluids and transport of chemical species. The basic mathematical model is then extended to a complete mathematical model by determining the initial and boundary conditions. Subsequently, the results of the computer simulation of the mathematical model are presented and commented. The main focus are the emissions of nitrogen oxides and hydrocarbons. These results are used to design an improvement of the geometry of the combustion chamber.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmodelovánícs
dc.subjectCFDcs
dc.subjectbiomasacs
dc.subjectroštcs
dc.subjectspalovánícs
dc.subjectoxidy dusíkucs
dc.subjectmodellingen
dc.subjectCFDen
dc.subjectbiomassen
dc.subjectgrateen
dc.subjectcombustionen
dc.subjectnitrogen oxidesen
dc.titleEfektivní a ekologické spalování biomasycs
dc.title.alternativeThe Effective and Ecological Burning of Biomassen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-11-23cs
dcterms.modified2019-01-18-10:37:14cs
thesis.disciplineKonstrukční a procesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid113889en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 10:24:38en
sync.item.modts2020.04.01 02:45:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKolat, Pavelcs
dc.contributor.refereeMasaryk, Michalcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. (člen) doc. Ing. Michal Masaryk, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (člen) prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc. (člen)cs
but.defenceHlavním přínosem práce je vytvoření matematického 3D modelu zahrnující přenos tepla, proudění, spalování. Výsledkem byla mapa koncentrací škodlivin, která byla ověřena a může v dalších krocích sloužit k optimalizaci procesu.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStroje a zařízenícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record