Wyświetlanie pozycji 1-13 z 13

 • Kam dnes směřují činnosti katastrálních úřadů 

  Vitulová, Naděžda (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
  Cílem příspěvku z oblasti katastru nemovitostí je nejen shrnutí nových možností k získávání dostupných informací z katastru užitečných při oceňování nemovitostí, ale i seznámení účastníků s novými významnými úkoly katastrálních ...
 • Systém CDR a jeho praktické zkoušky 

  Nouzovský, Luboš; Frydrýn, Michal; Mičunek, Tomáš; Svatý, Zdeněk; Šareš, Karel (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
  Článek představuje vybrané výsledky nárazových testů prováděných na podzim roku 2017 zaměřených na ověřování funkčnosti a použitelnosti systému CDR a jeho výstupů pro soudně-znaleckou praxi. CDR neboli Crash Data Retrieval ...
 • Mezinárodní konference soudního inženýrství ExFos Brno 2018 

  Schüllerová, Barbora; Hrabová, Kristýna; Adamec, Vladimír (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
  Ve dnech 1.–2. února 2018 se v prostorách Ústavu soudního inženýrství vUT v Brně konal již 27. ročník Mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství (ExFoS 2018). Konference byla pořádána za podpory ÚSI vUT v Brně a ...
 • Fotogrammetrická rekonstrukce místa nehody za pomoci bezpilotního prostředku 

  Svatý, Zdeněk; Kocián, Karel; Lenková, Alžběta (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
  Rekonstrukce místa dopravní nehody má zásadní vliv na následnou forenzní analýzu. Kvalita a přesnost získaných podkladů přímo ovlivňuje rozsah možného zpracování a dosažitelnou úroveň analýzy. Cílem tohoto příspěvku je ...
 • Obhajoby doktorských disertací v oboru Soudní inženýrství na ÚSI VUT v Brně 

  Nieznany autor (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
  Dne 8. března 2018 proběhly obhajoby disertačních prací v doktorském studijním programu Soudní inženýrství. Plné texty prací je možné nalézt na https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace.
 • Možnosti zdaňování znalecké činnosti u fyzických osob 

  Semerád, Pavel; Semerádová, Lucie (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
  Příspěvek se zabývá možnostmi zdaňování znalecké činnosti u fyzických osob (samostatná výdělečná činnost). Je definován právní rámec zdanění v letech 2017 a 2018. Na modelových příkladech jsou postupně vysvětleny kroky, ...
 • Právní tituly umístění stavby na cizím pozemku 

  Dobrovolná, Eva (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
  Tento příspěvek se zabývá problematikou staveb na cizích pozemcích v souvislosti se změnou právní úpravy od 1. 1. 2014. Pojednává o nové právní zásadě, že stavba je součástí pozemku, a analyzuje problémy s tím spojené. ...
 • Stanovenie subjektívnej pravdepodobnosti pri hodnotení podnikateľských rizík 

  Janasová, Denisa; Strelcová, Stanislava (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
  Stanovenie objektívnej pravdepodobnosti a aj jej použitie v ekonomickej praxi je problematické. Je možné poukázať na dva problémy. Po prvé, výpočet objektívnej pravdepodobnosti je závislý na dostatočnom množstve zaznamenaných ...
 • Úvodní slovo šéfredaktora 

  Nieznany autor (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
  Úvodní slovo šéfredaktora
 • Využití metody numerické simulace v rámci rekonciliace různých výsledků výnosového ocenění podniku 

  Scholleová, Hana; Krabec, Tomáš (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
  Článek se zabývá otázkou, jak se z ekonomického hlediska vypořádat se situací, kdy jsou v jedné věci znalci z oboru ekonomika vypracovány znalecké posudky dospívající ke značně odlišným závěrům ohledně hodnoty oceňovaného ...
 • Kárná odpovědnost u svobodných povolání 

  Dufek, Zdeněk; Vémola, Aleš (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
  Článek se zabývá problematikou kárné odpovědnosti jednotlivých svobodných profesí a dalších profesí v resortu spravedlnosti. Srovnává rozsah jejich kárné odpovědnosti dle příslušné právní úpravy a výši sankcí. Dále obsahuje ...
 • Přehled konferencí 2018 

  Nieznany autor (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
  Přehled konferencí v roce 2019
 • CRASHDAY 2017 

  Nieznany autor (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
  Ve dnech 13. až 14. 10. 2017 ve Starém Městě u Uherského Hradiště proběhl již 3. ročník nárazových zkoušek vozidel (crash testů), organizovaný Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně.