Show simple item record

Determining the Subjective Probability of the Business Risks Evaluation

dc.contributor.authorJanasová, Denisa
dc.contributor.authorStrelcová, Stanislava
dc.date.accessioned2019-01-21T08:53:58Z
dc.date.available2019-01-21T08:53:58Z
dc.date.issued2018-04cs
dc.identifier.citationSoudní inženýrství. 2018. vol. 29, č. 1, s. 43-47. ISSN 1211-443Xcs
dc.identifier.issn1211-443X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137346
dc.description.abstractStanovenie objektívnej pravdepodobnosti a aj jej použitie v ekonomickej praxi je problematické. Je možné poukázať na dva problémy. Po prvé, výpočet objektívnej pravdepodobnosti je závislý na dostatočnom množstve zaznamenaných údajov. Po druhé, v ekonomickej praxi je mnoho jedinečných, neopakovateľných udalostí, kde sú informácie odvodzované zo situácií podobných len čiastočne. Preto je opodstatnené sa venovať postupom stanovenia subjektívnej pravdepodobnosti. Článok sa zaoberá možnosťami použitia Dempster-Shaferovej teórie na stanovenie veľkosti pravdepodobnosti vzniku negatívnych udalostí. Cieľom článku je poukázať na prínosy a obmedzenia Dempster-Shaferovej teórie v rámci posudzovania podnikateľských rizík. Príspevok bol prezentovaný v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie súdneho inžinierstva Expert Forensic Science 2018.sk
dc.description.abstractDetermining objective probability and its use in economic practice is problematic. Two problems can be emphasised. Firstly, the calculation of the objective probability depends on a sufficient number of recorded data. Secondly, the economic practice knows a lot of unique events where the information is derived from the situations similar only partially. Therefore, it is justifiable to address a procedure for determining subjective probability. The article deals with the possibilities of using Dempster-Shafer theory to determine the probability of occurrence of negative events. The aim of this article is to point out the benefits and limitations of Dempster-Shafer theory in business risk assessment. The paper was presented at the international scientific conference of Expert Forensic Science 2018.en
dc.formattextcs
dc.format.extent43-47cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isoskcs
dc.publisherAkademické nakladatelství CERMcs
dc.relation.ispartofSoudní inženýrstvícs
dc.rights© Akademické nakladatelství CERMcs
dc.subjectbusiness risksen
dc.subjectprobabilityen
dc.subjectDempster-Shafer theoryen
dc.subjectpodnikateľské rizikásk
dc.subjectpravdepodobnosťsk
dc.subjectDempster-Shaferova teóriask
dc.titleStanovenie subjektívnej pravdepodobnosti pri hodnotení podnikateľských rizíksk
dc.title.alternativeDetermining the Subjective Probability of the Business Risks Evaluationen
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume29cs
dc.rights.accessembargoedAccessen
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record